Drezno, Budziszyn – prezentacja polsko-niemieckiej antologii dwujęzycznej „Jak podanie ręki”

Różnorodne i często bardzo osobiste spotkania kształtowały minione dziesięciolecia i także obecnie kształtują polsko-niemieckie związki literackie. Do dzisiaj istnieją ponad granicami oraz językowymi  podziałami zażyłe kontakty również z poetkami i poetami Saksonii.

Minionej jesieni wielu autorów z Drezna wzięło udział w I Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Poznaniu, Słupcy i Kaliszu. W czasie jej trwania, pod kierunkiem prezesa Fundacji „Jak podanie reki“, poetki i dziennikarki Danuty Bartosz, polscy gospodarze zaprezentowali imponującą rozszerzoną polsko-niemiecką antologię nowej poezji.

Na jej niemiecką premierę zapraszają teraz Polsko-Niemieckie Towarzystwo Saksonii i Wielkopolski Oddział Literatów Polskich ze wsparciem Domu Literatury Villa Augustin w Dreźnie.

Następna prezentacja i spotkania naszych gości z Poznania z gimnazjalistami z Łużyc będzie miała w piątek 7 września o godzinie 11.00 w Łużyckim Centrum Edukacyjnym w Budzyszynie (Bautzen).

Wolfgang Howald

Drezno 28 lipca 2018

Przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Saksonii t.z.

_____________________________________________

Vielfältige und oft auch ganz persönliche Begegnungen prägten in den vergangenen Jahrzehnten und prägen in der Gegenwart die deutsch-polnischen Literaturbeziehungen. Bis heute sind an diesen Sprachen und Grenzen überschreitenden Kontakten auch Dichterinnen und Dichter aus Sachsen beteiligt.

Im vergangenen Herbst nahmen auch mehrere Autoren aus Dresden an einer Internationalen Poesiekonferenz in Poznań, Słupca und Kalisz teil. Während des Festes unter der Leitung der Dichterin und Journalistin Danuta Bartosz, Präsidentin der Stiftung „Wie ein Händedruck“, präsentierten die polnischen Gastgeber eine erweiterte und bemerkenswerte polnisch-deutsche Anthologie neuer Lyrik.

Zu deren deutscher Premiere laden nunmehr die Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen e. V. und der Großpolnische Regionalverband des Verbandes der polnischen Literaten mit Unterstützung des Literaturhauses der Villa Augustin nach Dresden ein.

Eine weitere polnisch-sorbische Lesung und Begegnung mit Gymnasiasten aus der Lausitz und unseren Gästen aus Poznań findet am Freitag, den 7. September, 11.00 Uhr, im Sorbischen Bildungszentrum Bautzen statt.

Wolfgang Howald

Präsident der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Sachsen e.V.

Dresden 28. 6. 2018

 

 

DEUTSCH-POLNISCHE GESELLSCHAFT SACHSEN –

GESELLSCHAFT FÜR SÄCHSISCH-POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT e. V.

NIEMIECKO-POLSKIE TOWARZYSTWO SAKSONII

                                     TOWARZYSTWO WSPÓŁPRACY SAKSOŃSKO – POLSKIEJ T. Z.

Sitz: Kraszewski-Museum, Nordstr. 28, 01099 Dresden

Dichterabend

Download
Dichterabend 6.9.2018 END.pdf
PDF-Dokument [713.4 KB]

 

EINLADUNG

 

zur Lesung und Gespräch aus der polnisch-deutschen Lyrikanthologie

“Jak podanie ręki – Wie ein Händedruck”

am Donnerstag, den 6. September 2018, 19. 00 Uhr,

im Literaturhaus Villa Augustin in Dresden, Antonstraße 1

 

mit den Autorinnen und Autoren

Danuta Bartosz, Edyta Kulczak, Ada Jadwiga Matysiak aus Poznań und Benedikt Dyrlich, Peter Gehrisch, Dieter Krause und Volker Sielaff aus Dresden.

Die Dichterinnen aus Polen werden vom Künstlermaler Witold Zakrzewski begleitet.

 

DEUTSCH-POLNISCHE GESELLSCHAFT SACHSEN –

GESELLSCHAFT FÜR SÄCHSISCH-POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT e. V.

NIEMIECKO-POLSKIE TOWARZYSTWO SAKSONII

TOWARZYSTWO WSPÓŁPRACY SAKSOŃSKO – POLSKIEJ T. Z.

Sitz: Kraszewski-Museum, Nordstr. 28, 01099 Dresden

ZAPROSZENIE

na prezentację wierszy i rozmowę o polsko-niemieckiej antologii poezji

 “Jak podanie ręki – Wie ein Händedruck”

w czwartek 6 września o godzinie 19.00

w Domu Literatury Villa Augustin w Dreźnie, Antonstraße 1

z autorkami i autorami

Danutą Bartosz, Edytą Kulczak, Adą Jadwigą Matysiak z Poznania

i Benedyktem Dyrlichem, Peterem Gehrischem, Dieterem Krause oraz Volkerem Sielaffem z Drezna.

Poetkom z Polski będzie towarzyszył artysta malarz Witold Zakrzewski.

Ilustracja

 

Mueum J.I Kraszewskiego (siedziba Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Saksonii)

Tablica pamiątkowa na budynky Muzeum w Dreźnie

 

Biogramy autorów

drezdeńskiej premiery niemiecko-polskiej antologii poezji (6 – 7 września 2018 r) w Dreźnie i Budziszynie/

Mitwirkende der Dresdner Premiere der deutsch-polnischen Lyrikanthologie am 6-7. 9. 2018 in Dresden und Bautzen:-

 

Danuta Bartosz, ur. w Kijowie, mieszka w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Poetka i dziennikarka, krytyk literacki, eseistka, organizatorka, koordynatorka wydanych do tej pory 13 pofestiwalowych zbiorów poetyckich. Członek Stowarzyszenia im. Romana Brandstädtera oraz Związku Literatów Polskich i wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Danuta Bartosz, geb. in Kiew, lebt in Poznań. Absolventin der dortigen Adam Mickiewicz Universität, Fakultät für Recht und Verwaltung. Dichterin und Journalistin, Literaturkritikerin, Essayistin, Moderatorin, Organisatorin von Poesiefestvals. 13 Lyriksammlungen bisher. Mitglied des Roman-Brandstädter-Vereins und des Verbandes Polnischer Literaten und dessen stellv. Vorsitzende des Großpolnischen Regionalverbands.

 

Benedict Dyrlich, ur. 1950 r. W Räckelwitz koło Kamenz. Mieszka w Dreźnie i Budziszynie. Studiował teologię, filozofię i teatrologię w Erfurcie i Lipsku. Członek niemieckiego stowarzyszenia pisarzy PEN-Zentrum Deutschland. Piszew języku serbołużyckim i niemieckim. Wydał wiele zbiorów poetyckich i prozą, z esejami oraz przekładów poetyckich w Niemczech i za granicą. Ostatnio opublikowane: : Grüne Hasen dampfen ab – Geschichten, Pop-Verlag, Ludwigsburg 2018.

Benedikt Dyrlich, geb. 1950 in Räckelwitz bei Kamenz. Lebt in Dresden und Bautzen. Studium der Theologie, Philosophie und Theaterwissenschaft in Erfurt und Leipzig. Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland. Schreibt sorbisch und deutsch. Zahlreiche Sammlungen und Publikationen mit Lyrik, Prosa, Essays und Nachdichtungen im In- und Ausland. Zuletzt erschienen: Grüne Hasen dampfen ab – Geschichten, Pop-Verlag, Ludwigsburg 2018.

 

Peter Gehrisch, ur. 1942 w Dreźnie. Obył studia w zakresie literatury i języka niemieckiego w Lipsku. Studia etyczne na Politechnice w Dreźnie. Poeta, nowelista, publicysta, tłumacz i wydawca.Liczne publikacje książkowe, w tym: Hans-Theodors Karneval oder Das Federnorakel, powieść, Lipsk 2006; Ich: Zungenaristokrat, wiersze Karnawał Hansa-Theodora lub Das Federnorakel, Roman, Leipzig 2006; Ich: Zungenaristokrat, wiersze, serbski / niemiecki, Smederevo (Serbia) 2014.

Peter Gehrisch, geb. 1942 in Dresden. Studium für die gymnasiale Oberstufe im Fach Deutsche Sprache und Literatur, Leipzig. Ethikstudium an der TU Dresden. Dichter, Erzähler, Publizist, Übersetzer und Herausgeber. Zahlreiche Buchpublikationen, u.a.: Hans-Theodors Karneval oder Das Federnorakel, Roman, Leipzig 2006; Ich: Zungenaristokrat, Gedichte, serbisch/deutsch, Smederevo (Serbien) 2014.

 

Dieter Krause, ur. W 1961 r. w Dreźnie, mieszka w Moritzburgu, dzielnica Reichenberg. Odbył studia w zakresie telekomunikacji w Lipsku. Poeta, prozaik, tłumacz i autor słuchowisk. Liczne publikacje w czasopismach, antologiach i Internecie. Wiele własnych zbiorów  z poezją i opowiadaniami. Ostatnie publikacje książkowe: Farbkammern, poezja, Literaturverlag, Lipsk 2010.

Dieter Krause, geb. 1961 in Dresden, wohnt in Moritzburg, Ortsteil Reichenberg. Studium der Fernmeldetechnik in Leipzig. Lyriker, Prosaist, Nachdichter und Hörspeilautor. Zahlreiche Veröffentlichungen in Zeitschriften, Anthologien und im Internet. Mehrere eigene Sammlungen mit Poesie und Erzählungen. Letzte Buchveröffentlichung: Farbkammern, Lyrik, Literaturverlag, Leipzig 2010.

 

Edyta Kulczak, ur. we Włocławku. Mieszka i pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Poznaniu. Studiowała filologię polską na miejscowym Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pisze poezję i krótką prozę. Publikacje jej wierszy są w kilku czasopismach i antologiach. Jej pierwsza własna zbiór poezji został opublikowan w 2009 roku. Jest u.a. członkiem Klubu Literackiego Dąbrówka w Poznaniu.

Edyta Kulczak, geb. in Włocławek. Wohnt und arbeitet als Polnisch-Lehrerin in Poznań. Studium der Philologie an der dortigen Adam Mickiewicz Universität. Schreibt Gedichte und Kurzprosa. Veröffentlichungen ihrer Lyrik in etlichen Zeitschriften und Anthologie. Ihre erste eigene Lyriksammlung ist 2009 erschienen. Sie ist u.a. Mitglied des Literarischen Clubs Dąbrówka in Poznań. 

 

Ada Jadwiga Matysiak, mieszka i pracuje w Poznaniu, członek Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera i Związku Literatów Polskich. Teolog, pedagog terapeutka, germanistka. Pisze wiersze, literaturę dziecięcą. Jest nauczycielką religii i redaktorką miesięcznika „Chrystus Król”.  Wiele publikacji książkowych, m.in. Z własnymi tłumaczeniami prozy i poezji Güntera Kunerta.

Ada Jadwiga Matysiak, wohnt und arbeitet in Poznań. Mitglied des Roman-Brandstädter-Vereins und des Verbandes Polnischen Literaten. Theologin, pädagogische Therapeutin und Germanistin. Sie schreibt Gedichte, Kinderliteratur. Sie ist Religionslehrerin und ist als Redakteurin der Monatsschrift Chrystus Król tätig. Mehrere Buchveröffentlichungen, darunter mit eigenen Übersetzungen der Prosa und Lyrik von Günter Kunert.

 

Volker Sielaff, ur. 1966 r. w Großröhrsdorf, mieszka w Dreźnie. Autor i dziennikarz  kultury. Od 1990 roku opublikował kilka zbiorów poetyckich, a także eseje, portrety literackie i recenzje w renomowanych czasopismach literackich i gazetach codziennych. Jego poezja została przetłumaczona na kilka języków, m.in. na angielski, francuski i arabski. Ostatnia książka: Überall Welt, proza, wydawnictwo Edition Azur, Drezno 2017.

Volker Sielaff, geb. 1966 in Großröhrsdorf, lebt als Autor und Kulturjournalist in Dresden. Seit 1990 hat er mehrere Gedichtsammlungen veröffentlicht, zudem Essays, literarische Porträts und Kritiken in renommierten Literaturzeitschriften und Tageszeitungen. Seine Poesie wurde in etliche Sprachen übersetzt, u.a. ins Englische, Französische und Arabische. Letzte Buchveröffentlichung: Überall Welt, Prosa, Verlag Edition Azur, Dresden 2017.

 

Witold Zakrzewski, ur. 1962 w Rzeszowie, mieszka i pracuje w Poznaniu. Absolwent Państwowego Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Następnie studiował filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Malarz, grafik i organizator projektów artystycznych także w szkołach i na kilku festiwalach sztuk plastycznych w Poznaniu i okolicach. Kurator wystaw w kraju i za granicą, m.in. w galerii DigiTouch w Berlinie

Witold Zakrzewski, geb. 1962 in Rzeszów, wohnt und arbeitet in Poznań. Absolvent der dortigen Staatlichen Hochschule für bildende Kunst. Danach Studium der Philosophie an der Adam Mickiewicz Universität in Poznań. Maler, Grafiker und Organisator von Kunstprojekten auch an Schulen und etlichen Festivals der bildenden Kunst in Poznań und Umgebung. Kurator von Ausstellungen im In- und Ausland, u.a. in der Galerie DigiTouch  in Berlin.

 

 

 db