Haiku i aforyzm na Międzynarodowych Targach Poznańskich

By poezja stała się pasją

W piątek 12 maja poezja zagościła na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Z okazji wydarzenia „Viva Seniorzy” Fundacja Pomocy Ludziom „Jest Nadzieja” zorganizowała warsztaty poetyckie, które prowadzili poeci z Poznania – Edyta Kulczak i Tomasz Kruczek. Przez ponad godzinę w Sali Czerwonej opowiadali oni o tajnikach poezji, konstrukcji podmiotu lirycznego, sposobach tworzenia. Nad rozległym, nie kończącym się tematem, a także nad pasją prowadzących i zaciekawieniem uczestników, zapanował konkretny temat spotkania – „Omówienie sposobów tworzenia krótkich form literackich – haiku i aforyzm.” Seniorzy z uwagą wysłuchali wiadomości o historii i pochodzeniu gatunku, uczyli się wyznaczników trudnej sztuki konstruowania tych miniaturowych form literackich ( nawet, jak najpilniejsi uczniowie, robili notatki), by przejść do zasadniczej i najbardziej atrakcyjnej części – wysłuchania utworów napisanych przez znanych twórców gatunku, a następnie spróbować stworzyć pierwsze własne dzieła. Potem czytanie i omawianie utworów zgromadzonych gości.

Zajęcia przyniosły wiele satysfakcji i zapisanym na zajęcia uczestnikom, i prowadzącym. Służyły rozbudzeniu zainteresowania poezją poprzez kształtowanie postawy świadomego odbiorcy, a nawet – twórcy. Był czas na pytania, rozmowy, wyrażanie oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z literaturą, twórczością, magią poetyckiego słowa. Mówiono także o życiu literackim Poznania, spotkaniach poetyckich, wydawaniu pierwszych amatorskich tomików, czytaniu poezji.

ek

Edyta Kulczak, poznańska poetka, absolwentka filologii polskiej UAM, autorka dwóch tomików poetyckich: Anioły nie zawsze są białe (2009) i Kołysze się w tobie huśtawka (2014). Recenzuje poezję w „Latarni Morskiej” i pismach literackich.

Tomasz Kruczek, pisarz, autor książek dla dzieci i młodzieży wydawanych zarówno w kraju, jak i za granicą, poeta, bard, muzyk, scenarzysta teatralny, satyryk, pedagog. Członek ZLP.