Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu zaprasza na spotkanie autorskie Danuty Bartosz

PIĄT., 27 LIP O 18:00
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu (mieszcząca się w szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7) i Koło Literackie „Anima” serdecznie zapraszają w piątek 27.07.2018 r. o godz. 18.00. na spotkanie autorskie DANUTY BARTOSZ  pt. „WIETRZE, WEŹ NASZĄ MIŁOŚĆ”. Prezentacji wierszy będzie towarzyszył koncert JACKA KĘDZIERSKIEGO.

DANUTA BARTOSZ – urodzona 26 marca 1939 r. w Kijowie. W czasie działań wojennych straciła rodziców. Z przybraną rodziną w 1945 r. repatriowana do Polski. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W USA zdobyła uprawnienia Notariusza Publicznego dla miasta Nowy Jork.
Poetka, animatorka kultury, dziennikarka, redaktorka dziesięciu dwujęzycznych antologii wierszy. Autorka 19 tomików poetyckich. Jej utwory były opublikowane w ponad stu almanachach i antologiach. Pełni funkcję wiceprezesa Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i prezesa Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”. Jest członkiem Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera.
Uczestniczyła w ponad 20 międzynarodowych festiwalach literackich, m.in.: na Litwie, Ukrainie, w Macedonii i Niemczech. Odznaczona medalami: Zasłużony dla kultury polskiej, „Labor Omnia Vincit”, i „Znak Dobra”(nagroda dziennikarska przyznawana przez poznańskie media.
Hobby: brydż, turystyka, przydomowy ogród.

JACEK KĘDZIERSKI – nauczyciel języka angielskiego, gitarzysta, instruktor muzyczny. Obecnie gra w dwóch zespołach: After Hours i Emanuel. Zainteresowania: muzyka, pielęgnowanie ogrodu, kynologia.

 KOŁO LITERACKIE „ANIMA”

Koło Literackie „Anima” powstało w marcu 2002 r. w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu mieszczącej się w szpitalu przy ul. Armii Krajowej. Jego założycielką i opiekunką jest Maria Duszka. Grupa jest „programowo bezprogramowa”. Autorzy należący do „Animy” piszą wiersze liryczne i satyryczne, piosenki oraz utwory dla dzieci. Mają za sobą publikacje w indywidualnych tomikach, w antologiach i czasopismach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Są laureatami wielu konkursów literackich. Ich utwory zostały przełożone na wiele języków obcych, m.in.: angielski, niemiecki, francuski, serbski, litewski, rosyjski, węgierski, szwedzki    i esperanto. Do „Animy” należą nie tylko twórcy z Sieradza, ale także z Łodzi. Z naszym kołem związani są m.in.: Agnieszka Jarzębowska, Anna Michalska – Sapkota, Alicja Królewicz, Katarzyna Jeznach, Marika Wymazała, Stanisława Halina Olbińska, Jolanta Miśkiewicz, Monika Milczarek, Zbigniew Paprocki, Artur Lewandowski, Dariusz Staniszewski, Marek Marciniak i Jakub Ludziejewski. Wielu młodych artystów opuszcza Sieradz, jednak mimo zamieszkiwania w innych miastach lub innych krajach, nadal czują się związani z naszym kołem.

Zobacz profil „Animy” na Facebooku.Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Maria Duszka zaprosiła Cię