Wieczór autorski Marii Duszki w Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie

W niedzielę 9 czerwca 2018 r. Maria Duszka prezentowała swoje wiersze i anegdoty na wieczorze literacko-muzycznym w Restauracji Piwnica w Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie. Wystąpiła wspólnie z Piotrem Łagodzicem i Kapelą z Przypadku.