BIAŁO-CZERWONA niepodległa na XXII Lednickiej Wiośnie Poetyckiej – 09.06.2018 r.

Fundacja Literacka Jak podanie ręki z wielką przyjemnością przyjęła w tym roku zaproszenie Stanisławy Łowińskiej do udziału w projekcie  XXII edycji Lednickiej Wiosny Poetyckiej. Cykliczne interdyscyplinarne spotkania próbujących sił w poezji, plastyce i muzyce młodych twórców, którego punktem kulminacyjnym są dwa wydarzenia: rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego „O Koronę Wierzbową” oraz Turnieju Jednego Wiersza.

Nagrodzone utwory i prace plastyczne publikowane są w pofestiwalowych antologiach i opracowaniach akademickich,  jak np. „W gaju poezji” – prof. dr hab. Jana Grada  – kompendium informacji na temat 20. lat działalności festiwalu LWP.

Tradycyjnie wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

Na wniosek Fundacji literackiej Jak podanie ręki projekt został dofinansowany  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach  edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2018.

O tegorocznej edycji LWP pani Lucyna Szmecht-Kiziorek – bibliotekarz 20 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, także  współpracująca z komitetem organizacyjnym  LWP – napisała:

Wiosna poezji na Lednicy

Rok 2018, to data szczególna nie tylko w dziejach Polski, ale także w historii Lednickiej Wiosny Poetyckiej. Tegoroczny finał przypadł w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Program „Wiosny” został zatem poszerzony i nawiązał do obchodów tych wydarzeń, a Lednica stała się miejscem spotkania poezji , muzyki, plastyki, teatru z historią i przyrodą.

Dziewiątego czerwca w Bibliotece Publicznej Domu Kultury w Łubowie oraz w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zmagania konkursowe tradycyjnie rozpoczął „Turniej Jednego Wiersza”, do którego zakwalifikowano utwory dwunastu uczestników. Jury w składzie: Andrzej Sikorski, Tadeusz Panowicz, pod przewodnictwem Agnieszki Mąkini przyznało główną nagrodę Annie Kasprzyk, gimnazjalistce z Łubowa. Natomiast nagrodę publiczności zdobyła Julia Hartwich ze Szkoły Podstawowej w Łubowie.

Poetyckiej rywalizacji towarzyszyła między innymi wystawa prac plastycznych podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, a chwilę z muzyką i piosenką uprzyjemnił recital Marty Grabowskiej wykonującej utwory z repertuaru Anny German.

Lednicka „Wiosna”, w tym wyjątkowym roku, nie tylko prezentowała wiersze laureatów, ale także zaproponowała widowisko teatralne „Biało-Czerwona”, nawiązujące do wydarzeń od rozbiorów Polski do odzyskania niepodległości, w wykonaniu uczniów klas teatralnych XX LO w Poznaniu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lednogórze uczcili pamięć powstańców składając kwiaty na ich mogiłach. Z kolei w kościele pw. Św. Anny i św. Wawrzyńca wiele artystycznych doznań dostarczyło widowisko słowno-muzyczne „Tobie te dźwięki niosę w darze…”. Występ Bogusława Łowińskiego, członka zespołu „Shalom” wprowadził w klimat szmoncesu i tradycji kultury żydowskiej. Potem kościelną ciszę wypełniły dźwięki gitary Stanisława Klawe. Wysłuchaliśmy ballad, piosenek oraz autorskich kompozycji, stworzonych do wierszy polskich poetów.

Wiosenne spotkanie młodych twórców, miłośników poezji, upamiętniono tradycyjnym posadzeniem wierzby w „Gaju Poezji”. Punktem kulminacyjnym XXII Lednickiej Wiosny Poetyckiej było wręczenie nagród laureatom turnieju poetyckiego „O Koronę Wierzbową”. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Andrzeja Sikorskiego, poety i archeologa, w składzie: Beata Machowska-Kaczmarek, Stanisława Łowińska, Alina Szulczyk- pierwsze miejsce -„Koronę Wierzbową” i główną nagrodę-wyjazd do Brukseli, przyznała Amelii Orłowskiej (ZSO nr 10 w Poznaniu). Drugą nagrodę otrzymały Antonina Pogorzelczyk (ZSO nr 10 w Poznaniu) oraz Stanisława Sójka (XXLO w Poznaniu). Trzecie miejsce zajęli- Dominika Bartkowiak (XII LO w Poznaniu), Alicja Bazułka (SP w Lednogórze) oraz Jan Janczura (XXLO w Poznaniu). Jury przyznało także trzy wyróżnienia specjalne: Zofii Górskiej (Katolicka Szkoła Podstawowa w Poznaniu) za wiersz o tematyce lednickiej, Oliwii Panufnik (LO w Słupcy) o Powstaniu Wielkopolskim i Kamilowi Karwackiemu (ZS nr 7 w Poznaniu). Laureaci zostali uhonorowani nagrodami oraz statuetkami wykonanymi i ufundowanymi przez artystę-rzeźbiarza Kazimierza Rafalika.

Członkowie jury ocenili ponad sto sześćdziesiąt wierszy 53 autorów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w wieku od 12 do 19 lat.

Lednicką Wiosnę Poetycką, młodych, utalentowanych ludzi, którzy zgłębiają „tajemnice wersów”, organizuje jej pomysłodawczyni poetka Stanisława Łowińska.

„Wiosna” na stałe zagościła w gminie Łubowo, dzięki przychylności i zaangażowaniu Wójta Andrzeja Łozowskiego oraz pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo, pani Janiny Walczak i Wiesławy Kasprzyk, jak również dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. Andrzeja Marka Wyrwy.

Patronat honorowy nad XXII Lednicką Wiosną Poetycką przyjęli Prezydent Miasta Poznania, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dzięki życzliwości i wsparciu Andrzeja Grzyba, posła do Parlamentu Europejskiego, fundatora głównej nagrody w turnieju „O Koronę Wierzbową” , zwycięzca uda się na kilkudniową wycieczkę do Brukseli. Tegoroczne lednickie spotkanie było projektem współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Poznania. Organizację tego przedsięwzięcia wspierały Ewa Rzepka, prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu, Danuta Bartosz –  prezes Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”.

Spotkanie wsparł Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Poznaniu, Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i CAK w Poznaniu oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu.

na zdjęciu poeci : Andrzej Sikorski (SPP), Stanisława Łowińska (ZLP OP), Danuta Bartosz (WO ZLP)

 

na zdjęciu: Danuta Bartosz, Lucyna Szmecht-Kiziorek , Stanisława Łowińska i Andrzej Sikorski

zdjęcia: Beata Machowska-Kaczmarek, członek jury Konkursu LWP

Oprac.

Danuta Bartosz – prezes Fundacji Jak podanie ręki