W mojej ojczyźnie polszczyźnie – dr Janina Kwiek Osiowska

Fundacja Literacka „Jak podanie ręki” ostatnio wydała książkę pt. „W mojej ojczyźnie polszczyźnie” – kompendium  o języku polskim z przykładami zaczerpniętymi z literatury polskiej, publicystyki, z elementami wiedzy o muzyce i sztuce polskiej –adresowanie głównie do Polaków poza granicami Polski oraz dla studentów polonistyki i początkujących nauczycieli polonistów.

Autorką opracowania (384 str. ISBN 978-83-948106-03-3) jest dr nauk humanistycznych- językoznawca, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Janina Kwiek-Osiowska

O randze książki świadczy słowo polecające napisane  przez prof. Jana Miodka:

„Z ogromnym zaciekawieniem i z intelektualną satysfakcją przeczytałem książkę Janiny Kwiek-Osiowskiej, dlatego polecam ją z pełną odpowiedzialnością wszystkim tym, którym leży na sercu wszystko to, co związane jest z naszym językiem i naszą kulturą, bo przecież te dwa zjawiska tworzą w gruncie rzeczy pojęciową i merytoryczną jedność.

Musi każdemu ta praca zaimponować rozległością poruszanej tematyki, precyzją poszczególnych wywodów, a zarazem przejrzystością i komunikatywnością języka – sprawiającą, że bez obaw mogą po nią sięgnąć czytelnicy szerokiego przekroju społecznego.

A znajdą w niej – opracowane na podstawie najważniejszych ustaleń współczesnej lingwistyki – podstawowe wiadomości o polszczyźnie i jej funkcjach komunikacyjnych, o najistotniejszych cechach języka różnych form wypowiedzi, wreszcie – najbliższe mi – zagadnienia z kultury języka i poprawności językowej.

Co najważniejsze, Autorka nie przyjmuje postawy natrętnie dydaktycznej, lecz niezwykle umiejętnie pokazuje możliwości, jakimi dysponuje nasz język ojczysty w przekazie wiedzy o otaczającym nas świecie, uczuć i doznań różnego typu, przy okazji proponując czytelnikom kompendium podstawowej wiedzy na temat polskiej literatury i sztuki. Kulturowa wartość tej książki jest zatem niepodważalna” – Jan Miodek, Wrocław, luty 2016.

Opracowanie (384 stron) pani dr nauk humanistycznych Janiny Kwiek Osiowskiej o języku ojczystym we wszelkich jego społecznych funkcjach, to największe dzieło jej życia.  Wiedząc, że nauka o języku jest przez wielu humanistów – polonistów traktowana „po macoszemu”, chciała wyjść na przeciw zapotrzebowaniom i ułatwić dotarcie do wielu źródeł wiedzy na temat aspektów i funkcji ojczystego języka i zebrałam je w niniejszej książce.

Książka adresowana jest przede wszystkim przede wszystkim do Polaków rozsianych po  całym świecie i tych których międzynarodowe decyzje odcięły od Ojczyzny, a także do nauczycieli zaczynających pracę lub mieszkających w różnych zakątkach kraju.

 

 

Danuta Bartosz

– prezes Fundacji literackiej”Jak podanie ręki

oraz wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

 

Dystrybucja –

przykładowe adresy do wysyłki książki W mojej ojczyźnie polszczyźnie:

 

Obowiązkowo: Wszystkie Konsulaty i Ambasada RP na terenie USA, Niemiec, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii – wszędzie tam, gdzie są duże skupiska polonijne.

 

Zrzeszenie Nauczycieli

Języka Polskiego w Ameryce

Chicago P.O. Box 583 Techny

Illinois 600 82 – 00 98

 

(kontakt@ znpusa) 5. książek

 

 

Federacja Organizacji Polskich

na Ukrainie

Pani Prezes Emilia Chmielowa

  1. Saksogańskiego 99/4
  • 032 Kijów

5. książek

 

prof. Tatiana Bitkowa

Akademickie Centrum Kultury i Edukacji Polonii

Uniwersytetu Narodowego im. W. Karazina

w Charkowie

10 książek

 

Sz. Pan Marek Kłodnicki

Christian – Albrechts – Universitat

zu Kiel – polonistyka

Universitat Christiana Albrechta

Plac Christian – Albrechts 4.

24118 – Kiel

 

 

Biuro Współpracy z Zagranicą

Krakowskie Przedmieście 26/28

00 927 Warszawa

5 książek

 

Sz. Pani Koordynator Andrea Meissner

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Universitat Europejski Viadrina

Logenstrasse 9- 10

15 230 Frankurt (Oder)

1 książka

 

 

 

Instytut Kultury Polskiej w Londynie

52 53 Poland Streed,

London W1F 7LX.

2. książki

 

 

Centrum Studiów Polonoznawczych w Niemczech

Aleksandra Brucknera

Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego

Friedrich Schiller Uniwersitet Jena

Leutragraben 1.

07 743 Jena

Niemcy

 

Uniwersytet im. Karola w Pradze

Ovocny trh 5

116 36 Praha 1.

Czechy

 

Uniwersytet PARIS – SORBONNE – polonistyka

  1. rue de Tolbiac

75 013 Paris IV

France

3. Książki

 

Lista adresów w Polsce (książkę wysyła, bądź już wysłała Fundacja)

 

Biblioteki obligatoryjne (egz. obowiązkowe)

 

Sz. Pan Prof. Jan Miodek

Instytut Języka Polskiego

(jedna książka dla Instytutu)

Uniwersytetu Wrocławskiego

Plac Nankiera 15

`

Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego

Jana Pawła II

Łagiewniki, ul. Michała Bobrzyńskiego 10

30 348 Kraków

4. książki

 

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego

 ul Podchorążych 2

 30 084 Kraków

4. książki

 

POLONICUM

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26-28

(siedziba w Pałacu Tyszkiewiczów i Potockich)

00 927 Warszawa

2.książki

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych

Górczewska 8

01 800 Warszawa

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

(Język ojczysty)

Al. Ch. Szucha 25

00 – 918 Warszawa

 

Centrum Kultury i Języka Polskiego

dla Polaków z zagranicy i Cudzoziemców

„POLONUS”

Uniwersytet Rzeszowski

Kopisto 2”b”

35 959 Rzeszów

2. książki

 

Sz. Pan Dyrektor

Biura Polonijnego Senatu

Grzegorz Seroczyński

(książka dla Polaków poza granicami kraju)

Wiejska 6

00 902  Warszawa

10. książek

 

Szanowny Pan Prezydent

Andrzej Duda

Kancelaria Prezydenta RP.

(książka dla Polaków poza granicami kraju)

Wiejska 10

00 902 Warszawa

2. książki

 

 

Przewodniczący Zarządu Głównego

prof. Bogusław Dunaj

Towarzystwo Miłośników

Języka Polskiego i

Red. Naczelny „Języka Polskiego”

dr hab. Piotr Żmigrodzki

al. A. Mickiewicza 31

31 120 Kraków

2. książki

 

Dr hab. Piotr HORBATOWSKI

Katedra Języka Polskiego jako Obcego

Uniwersytet Jagielloński

w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie

Grodzka 64

31 044 Kraków

Tel. (12) 663 18 13.

 

Biuro Współpracy z Zagranicą

Ministerstwo Kultury i Dorobku Narodowego

Krakowskie Przedmieście 26/28

00 927 Warszawa

 

Ponieważ koszt przesyłki zagranicznej jest bardzo wysoki (za przesłanie  pocztą polską antologii polsko niemieckiej do 125 różnych bibliotek, centrów kultury, uniwersyteckich instytutów slawistki na terenie Niemiec- zapłaciliśmy ponad 1.200 złotych), trwają obecnie rozmowy na temat dystrybucji książki przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

Danuta Bartosz – prezes Fundacji będąc poetką i koordynatorem edycji dwujęzycznych poetyckich antologii,  do których słowo wstępne zawsze pisze Ambasador lub Konsul Generalny danego państwa  – wydała już 10 dwujęzycznych antologii, m.in.: polsko: węgierską, rosyjską, esperancką, niemiecką, białoruską, ukraińską, grecką, i szwedzką. Ponadto, w ub. roku wydała pierwszy przekład na język ukraiński książki Stanisława Pagaczewskiego pt. Porwanie Baltazara Gąbki.  W dystrybucji 760 egzemplarzy książki do Charkowa (przesyłka ważąca 350 kg)  pomógł jej Konsulat Generalny w Charkowie – pan Konsul Jan Zdanowski.

db