Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie…

Wer was zu sagen hat, hat keine Eile.

Er lässt sich Zeit und sagt’s in einer Zeile.

                                                                                                                   Erich Kästner

 

Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu

Fundacja Literacka „Jak podanie ręki“ oraz

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu

 

zapraszają uczniów  szkół podstawowych z klas 7 i 8  oraz uczniów  szkół gimnazjalnych

z Wielkopolski do udziału w IV edycji  konkursu:

 

„Aphorismen in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”

Naszym konkursem włączamy się do obchodów

XVI MIĘDZYNARODOWEGO AFORYSTYKONU

organizowanego przez

Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich.

 

       Załączniki:   AWK Poznan 2018 – załączniki do konkursu

  1. ZAPROSZENIE
  2. ZGŁOSZENIE
  3. ZGODA RODZICA
  4. REGULAMIN
  5. LISTA AFORYZMÓW