Danuta Bartosz – kolejne spotkanie Z muzami na ty…

Dom Kultury „Polan STO”  to miejsce, w którym poeci i twórcy różnych form artystycznych są częstymi gośćmi. Klimat i program działania stworzony przez kierownictwo DK „Polan 100” zachęca twórców poznańskich (i nie tylko) do prezentowania w tym miejscu szeroko pojętej twórczości środowisk kultury, sztuki, oświaty oraz edukacji.

Dom Kultury „Polan STO” – istniejący od 2003 roku –  należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.  Kilka dni wstecz, z okazji 60-lecia jego istnienia, otwarta tam została wystawa  dorobku największej pod względem liczby członków poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej.

Kilka dni przed tą uroczystością kierownik Domu Kultury – pan Tomasz Kowalski -zaprosił mnie, od niedawna mieszkankę Starego Żegrza, na spotkanie z sympatykami poezji w Klubie Seniora, będącym w strukturze Domu Kultury.

Choć w tym czasie pracy w DK było sporo, zaproszenie przyjęłam z chęcią. Z uwagi na rozpoczynające się wkrótce wakacje, a tym samym zamknięcie w czerwcu sezonu kulturalnego, spodziewałam się obecności tylko kilkorga seniorów. Tymczasem na  ostatnie czerwcowe spotkanie przybyło ponad 30-40 osób, które wypełniły całą salę.

Można powiedzieć, że z Klubem Seniora łączy mnie szczególna więź, ponieważ budynek DK widzę z okien mojego mieszkania.

Przed właściwym zebraniem była sposobność poznania mnie  –  nowej mieszkanki Osiedla, mojego biogramu i poezji.

Absolutna cisza w sali świadczyła o niezwykłej wrażliwości poetyckiej słuchaczy, a także o okazanym szacunku, zwłaszcza, że byliśmy wszyscy  w tym samym przedziale wiekowym.

Rozumieliśmy doskonale, co znaczy starość, samotność, mądrość życiowa wynikająca z doświadczenia oraz radość spotkania w gronie osób z jakże różnym dorobkiem  życiowym.

Dziękuję uczestnikom spotkania za obecność i empatię poetycką oraz pani Helenie Szczepańskiej – kierowniczce Klubu Seniora – za aranżację czasową wydarzenia. Ustalono, że następne spotkania z poetami rozpoczną się już we wrześniu…

Danuta Bartosz

Dom Kultury "Polan STO" SM "Osiedle Młodych" w Poznaniu

Więcej o Spółdzielni Osiedle Młodych:

https://plus.gloswielkopolski.pl/dodatki/nowe-miasto-poznanskie-inwestycje/a/60lecie-osiedla-mlodych-ratajska-spoldzielnia-laczy-pokolenia,13202638

 

db