Seminarium naukowe poświęcone Kawalerom Orderu Uśmiechu m.in.: Lechowi Konopińskiemu i Stanisławowi Machowiakowi

23 maja 2018 roku o godz. 10:00, w auli Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM odbędzie się seminarium naukowe i wystawa poświęcona Wielkopolskim Kawalerom Orderu Uśmiechu, pod patronatem Pani Dziekan WSE UAM – prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

SEMINARIUM NAUKOWE I WYSTAWA POŚWIĘCONE „WIELKOPOLSKIM KAWALEROM ORDERU UŚMIECHU”
Wydarzenie, rozpoczyna się 23-05-2018

 

Wydział Studiów Edukacyjnych – seminarium naukowe i wystawa poświęcone „wielkopolskim kawalerom orderu uśmiechu”W imieniu komitetu naukowego i organizacyjnego mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Seminarium naukowym i wystawie poświęconych „Wielkopolskim Kawalerom Orderu Uśmiechu”. Wydarzenie odbędzie się 23.05.2018 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.

 

Wydarzenie będzie miało charakter naukowo-popularyzatorski. Będzie realizowane w formule seminarium i wystawy w trzech odsłonach:
– I część- plenarne wystąpienia zaproszonych gości w auli WSE UAM
-II część- wernisaż wystawy poświęconej „Wielkopolskim Kawalerom Orderu Uśmiechu”(hol WSE)
-III część- seminarium naukowe z udziałem zaproszonych gości (Kawalerów Orderu Uśmiechu, dyrektorów szkół im. Kawalerów orderu Uśmiechu, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska lokalnego).

 

Seminarium oraz wystawa objęte zostały honorowym patronatem:
– Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka
– Marszałka Województwa Wielkopolskiego
– Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego „OMEP”
– Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
– Prezydenta Miasta Poznania
– Rektora UAM w Poznaniu JM. Prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego
– Dziekan WSE UAM w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal- Michalskiej
Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną w harmonogramie przedstawionym w załączniku.
Z uwagi na ograniczenia organizacyjne prosimy o zgłoszenie udziału w wydarzeniu za pomocą formularza elektronicznego: https://goo.gl/forms/2UVO4xpRtE2Egdio1
Zapraszamy do śledzenia informacji na temat tej inicjatywy, które umieszczone zostaną na głównej stronie WSE UAM w Poznaniu oraz do udziału w wydarzeniu.

Prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Wydział Studiów Edukacyjnych – seminarium naukowe i wystawa poświęcone „wielkopolskim kawalerom orderu uśmiechu”

Awershead_ou