23 URODZINY RADIA EMAUS

Na drodze dziennikarskiej misji niech będzie uczczony głos Dobrego Radia Emaus rozjaśniający świat PIĘKNEM I NADZIEJĄ! Redakcji Radia Emaus Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich życzy dalszych wielu lat natchnionych oraz znaczących dokonań medialnych – z nadzieją na dalszą owocną współpracę.

W dzisiejszych aktualnościach Radia Emaus czytamy:

„Już piątek, 23 marca Radio Emaus świętuje 23 urodziny! Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny program oraz moc atrakcji i nagród dla słuchaczy.

Urodzinowe obchody zaczynamy już w poniedziałek, 19 marca. Codziennie, aż do piątku, o godz. 9:40 można wziąć udział w naszym urodzinowym konkursie. Do wygrania mamy wyjątkową  pielgrzymkę po krajach bałkańskich organizowaną przez biuro podróży Wratislavia Travel.

W dniu urodzin, 23 marca zapraszamy na specjalny program realizowany we współpracy z MPK Poznań. Spotkacie nas w urodzinowej bimbie radiowej numer 23 kursującej od Alei Marcinkowskiego do Starołęki w godz. 10-14. Na pokładzie konkursy z nagrodami, warsztaty balonowe, porady dietetyka oraz opowieści o Poznaniu”.

WIĘCEJ: http://www.radioemaus.pl/#/pl/aktualnosci/23_urodziny_radia_emaus.html

DWUDZIESTOTRZYLECIE JUBILEUSZU RADIA EMAUS

Jubileusz ten skłania do refleksji nad dorobkiem wynikającym ze współpracy ze Związkiem Literatów Polskich.

W okresie od 2006 do marca 2018 roku zostały zrealizowane między innymi następujące audycje:

red. Katarzyny Zagórskiej, a także innych redaktorów:

 • relacje z kolejnych edycji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego i Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej
 • audycje okołoświąteczne z poetycką twórczością członków ZLP  (np. poezja wielkanocna, bożonarodzeniowa, patriotyczna i inne okolicznościowe itp.).
 • W ramach literacko-radiowej współpracy z ZLP red. K. Zagórska aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera. Jest wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia.

 Ponadto w reżyserii Małgorzaty Jańczak powstały następujące 15-30 minutowe audycje poetyckie:

 • „Do widzenia, do jutra”. na podstawie wierszy Miłosza Kamila Manasterskiego z książki   „Złote i czerwone”. Wiersze czyta Jan Janusz Tycner.
 • „Aforyzmy Ryszarda Podlewskiego”, czyta Aleksandra Wyganowska i aktorzy Teatru Nowego  Andrzej Lajborek i Paweł Bińkowski.
 • „Aforyzmy Lecha Konopińskiego” – wydanie sylwestrowe, czyta Michał Grudziński,
 •  „Abecadło Urszuli Zybury” –
 • „Zwierzyniec” oparty na tekstach Macieja Antoniego Suszka.
 • „Wiersze z mojej półki” –poezja Zuzanny Ginczanki (Zuzanna Polina Gincburg) ur. w 1917 r w Kijowie – zwana „Tuwimem w spódnicy”., której jeden tomik poezji ukazał się przed wojną. (Wśród jej przyjaciół był Witold Gombrowicz i Julian Tuwim).
 • audycja poetycka z udziałem Stanisławy Łowińskiej,
 • „Tridum Paschalne” – na podstawie tekstów Danuty Bartosz z udziałem aktorki Teresy Budzisz Krzyżanowskiej i aktorów: Michała Grudzińskiego, Andrzeja Lajborka oraz redaktorów: Aleksandry Wyganowskiej, Macieja Kubiaka, Katarzyny Zagórskiej
 • „Tylko smutek jest wierny” -poezja Danuty Bartosz – wiersze czyta aktorka Magdalena Dehr,
 • „Papusza” – wiersze romskiej poetki Bronisławy Wais,
 • „Pastorałki” Leona Schillera
 •  „Misterium Męki Pańskiej” z udziałem najbardziej znanych poznańskich aktorów
 • „Wspomnienie o Romanie Brandstaetterze”,
 • „Pocztylion Literacki ” -(w ostatnią sobotę miesiąca). Prowadzenie Jerzy Grupiński oraz Jola i Stanisław Szwarcowie
 • „Historyjki Babci Poznanianki”, czytane przez Aleksandrę Wyganowską,
 • „Wspomnienia z Czarnej Płyty’’ prezentowane przez Jana Janusza Tycnera (50 odcinków) i nadal przez aktora Michała Grudzińskiego.
 • Cztery wielojęzyczne audycje nagrane podczas Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w 2017 roku.

Audycje realizowane przez red. Aleksandrę Wyganowską

Trzy cykle:

Pierwszy z nich to audycje, w których przypominane są  ważne dla Poznania i Wielkopolski postaci, często nieżyjących bohaterów, dokumentujące świadectwo ich życia poprzez nagrania i rozmowy ze świadkami tamtych czasów. Między innymi  prezentowani są prof. Zbigniew Zakrzewski, ks. Aleksander Woźny, dr Kazimierz Hołoga, Irena Bobowska, mec. Andrzej Bartkowski, dyr. Stefan Weyman, Wincenty Różański, Roman Brandsteatter i inni.

Drugi obejmuje audycje o pozytywnym życiu rodzinnym (na przykład wywiad z Hanną i Lechem Konopińskim, Heleną Gordziej) oraz przedstawia ważne problemy rodzinne, zwłaszcza tematykę uzależnień.

Trzeci obszar – współpraca ze Związkiem Literatów Polskich. Aleksandra Wyganowska prezentuje dorobek literacki poprzez rozmowy i wywiady z wieloma autorami (m. in. Lech Konopiński, Paweł Kuszczyński,  Dominik Górny, Dariusz Lebioda, Danuta Bartosz, Stefan Jurkowski, Wincenty Różański, Helena Gordziej, Zbigniew Gordziej, Roman Brandsteatter i wielu innych).

Prowadzi  także cykl audycji poetyckich pt. „Posłuchaj bicia serca”, w którym zaprezentowała z Janem Januszem Tycnerem   2.500 wierszy ponad 100 autorów.

Zrealizowała  55 audycji z cyklu kobiety biblijne „A włosy czesał im biblijny wiatr” wg poetyckich tekstów Marii Magdaleny Pocgaj, z naukowym komentarzem członka naszego Oddziału ZLP, wybitnego biblisty ks. prof. dr. hab. Jana Kantego Pytla i poetycką recytacją Jana Janusza Tycnera. Audycje emitowane były w ciągu całego 2014 roku dwa razy w tygodniu, w każdy czwartek (g.22:05) i niedzielę (g.12:05).

Od roku 2011 realizuje audycje prezentujące hrabiego  Augusta Cieszkowskiego – autora czterech dzieł, których filozofia miała duży wpływ na twórczość pisarską Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida, polskiego ziemianina, ekonomisty, działacza i myśliciela społeczno- politycznego,  doktora filozofii, założyciela Ligi Narodowej Polskiej, współtwórcy i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Nieprzypadkowo redaktorka zaprezentowała dwie audycje o Domach Pomocy Społecznej. W DPS w Jarogniewicach dyrektorem jest nasz kolega – poeta Zbigniew Gordziej. W  Chumiętkach pensjonariuszem jest nasz kolega poeta Stanisław Machowiak.

W  2017/18 roku we współpracy z biblistą ks. prof. Janem K. Pytlem opracowała cykl programów  prezentujących interpretację biblijną „Apokalipsy”.  W projekcie uczestniczą trzy osoby ze Związku Literatów Polskich.

Ponadto red. Aleksandra Wyganowska jest rzecznikiem prasowym dwóch Kapituł: imienia Witka Wincentego Różańskiego  oraz Nikosa Chadzinikolau. Jest prezesem Stowarzyszenia im. R. Brandstaettera.

Prezentacje tekstów – animator kultury – aktor Jan Janusz Tycner:

W audycjach „Posłuchaj bicia serca” od 2009 Jan Janusz Tycner przeczytał ponad 2500 poetyckich tekstów napisanych przez ponad 100 autorów.

W 55 audycjach  „Kobiety biblijne” prezentował wiersze Marii Magdaleny Pocgaj.

W cyklu „Wspomnienia z Czarnej Płyty’’ był lektorem w 50 audycjach.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w 2017 roku był konferansjerem i redaktorem okolicznościowych wywiadów.

Od kilku miesięcy Jan Janusz Tycner prowadzi autorski cykl poetycki prezentując sylwetki pisarzy poznańskich.

W Fundacji Kultury im. Łucji Danielewskiej w Poznaniu do 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa – organizując konkursy recytatorskie popularyzujące poznańskich poetów na terenie Wielkopolski i Polski.

Interpretacja poezji przez Janusza Jana Tycnera sprawiła, że recytowane wiersze nabrały wyjątkowej głębi i znaczenia, a przez to teksty zyskały na wartości. Pozwoliło to radiosłuchaczom na wzbogacenie doznań, które bez specyficznego głosu i siły przekazu interpretatora byłyby nieosiągalne.

Zrealizowane audycje przyczyniły się do rozpowszechnienia współczesnej poezji twórców nie tylko z naszego oddziału poznańskiego ZLP, także poetów z kraju i zagranicy.

Dziękujemy

byłemu Redaktorowi Naczelnemu Radia Emaus

– ks. kanonikowi Maciejowi Kubiakowi

(który to pierwszy podjął współpracę z poznańskim środowiskiem literackim)

oraz (od 25 sierpnia 2016 r.) Dyrektorowi i Redaktorowi Naczelnemu 

ks. Wojciechowi Nowickiemu, 

i Zespołowi redakcyjnemu

zwłaszcza pani Oldze Paszkowskiej

za wyjątkowo życzliwą i owocną  dla Związku

współpracę.

(Danuta Bartosz)