Spotkanie jubileuszowe Stanisława Machowiaka

Zapraszamy na spotkanie jubileuszowe Stanisława Machowiaka „Jesteście więksi ode mnie tylko o światło”,

które odbędzie się 8 maja o godz. 13:30 w świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach k/Krobi.
W programie poetycko muzycznym:
Poezja Stanisława Machowiaka
Koncert Biskupiańskiego Zespołu Regionalnego
pod batutą Krzysztofa Polowczyka


Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic

Zespół powstał w marcu 1972 roku z inicjatywy Zofii Nowak i jej córki Joanny Prętkowskiej, jako grupa folklorystyczna „in crudo”, reaktywująca tradycje biskupiańskie z lat 1932 – 1939 Koła Regionalnego w Domachowie. Pierwszym konsultantem zespołu, który służył pomoca i radą był Jan z Domachowa Bzdęga – zasłużony działacz kultury – laureat „Nagrody im. Oskara Kolberga”.
Za całokształt była odpowiedzialna Stanisława Puślednik z Żychlewa, rodowita biskupianka, która pisała okolicznościowe przemowy, poezje i piosenki na użytek miejscowej społeczności. Była żywą kroniką miejscowych obyczajów i folkloru biskupiańskiego, zasłużoną artystką, która swoją działalnością przyczyniła się do upowszechnienia i popularyzacji Biskupizny. Za całokształt działalności artystycznej uhonorowana została „Nagrodą im. Oskara Kolberga”.
Przez 27 lat kierownikiem zespołu była Joanna Prętkowska. Przez ponad 20 lat działał pod patronatem Krobskiego Towarzystwa Kulturalnego. Członkami zespołu są rolnicy z terenu Biskupizny. Zespół brał udział w realizacji filmów: Katarzynki, Winiec – dożynki biskupiańskie, Podkoziołek, Zwyczaje wielkanocne na Biskupiźnie, Mapa Folkloru, Biskupianie, wydaniu pocztówek dźwiękowych z przyśpiewkami biskupiańskimi, w sesji fotograficznej do wydanej książki Jana z Domachowa Bzdęgi „Wesele Biskupiańskie”. Grupa brała udział w największych festiwalach folklorystycznych organizowanych w kraju gdzie zespół jak i jego członkowie zdobywali najwyższe laury.

więcej: http://www.krobia.home.pl/mgok/zespoly_domachowo.htm

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHUMIĘTKACH

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach przeznaczony jest do przyjęcia zarówno kobiet jak i mężczyzn przewlekle i somatycznie chorych. Placówka dysponuje budynkiem głównym, pawilonem dla osób mających problem z poruszaniem się a także dodzielny pawilon socjalno – rehabilitacyjny. Do dyspozycji mieszkańców oddaje się komofortowe pokoje wyposażone w węzeł sanitarny. Budynek nie posiada barier architektonicznych dlatego też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają pełen komforto w poruszniau się po ośrodku. Do dyspozycji mieszkańców oddaje się gabinet lekarski, salę rehabilitacyjną, salę terapi zajęciowej, gabinet fryzjerski, bibliotekę, pokój dziennego pobytu, pokój gościnny. Nad stanem zdrowia mieszkańców czuwają lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki i opiekunki. Kadra Domu jest wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, umożliwiające świadczenie poszczególnych usług. Serdeczna i miła atmosfera w Domu Pomocy Społecznej sprawia, że pobyt…

więcej:
http://www.domyseniora.pl/krobia,panstwowe_domy_opieki,88027.html