Promocja książki Kamila Basińskiego „Marcina Lutra myśli (nie)znane”

W roku Jubileuszu 500-lecia Reformacji zapraszamy na spotkanie z autorem przygotowywanej w ramach projektu „Marcin Luter w cytatach”, książki, która będzie zbiorem aforyzmów i myśli Marcina Lutra. Pozycja ta wydaje się wypełniać lukę wydawniczą na polskim rynku.

Przetłumaczone przez autora cytaty podzielone są na następujące kategorie: natura ludzka, teologia, wiara, dobre uczynki, grzech, muzyka, dzieci, kobieta i Luter nieznany. Autorowi szczególnie bliska jest ostatnia kategoria, ukazująca niemieckiego teologa w sposób w pełni zaskakujący, jako autora powiedzeń, które powszechnie używamy na co dzień, jak: To pasuje jak pięść do oka; Myśli nie podlegają ocleniu; Dobre uczynki są bezimienne; To mi na sercu leży itd.

Kamil Basiński, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz wydanej w 2014 Kroniki Lubomierza. Od 5 lat mieszka na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Należy do Towarzystwa zajmującego się historią Kościoła Ewangelickiego w Wirtembergii (Verein für württembergische Kirchengeschichte) z siedzibą w Stuttgarcie i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego o/Poznań

25 kwietnia 2017, g.17.00, s.82

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40