Ogłoszenie wyników w konkursie Aphorismen in Comics/ Aforyzm w komiksie

AFORYZM W KOMIKSIE

Idea konkursu literacko – plastycznego adresowanego do młodzieży szkolnej wydaje się być celna, ponieważ komiks jest popularny wśród młodego pokolenia (ale – nie tylko) i zarazem uruchamia wyobraźnię młodego autora pracy do tworzenia czegoś własnego i oryginalnego. Prace uczestników konkursu „Aforyzm w komiksie” są miłą niespodzianką dla oka, bo widać w nich dopracowanie plastyczne szczegółów i pewne samodzielne działania w tworzeniu raczej sloganów/ bon motów niż aforyzmów, ale są one i odważne, i urocze. Wspaniałą ideą jest to, że komiksy są tworzone w dwóch językach: polskim i niemieckim, bo to sprzyja przyswajaniu sobie obcych wyrazów w sposób będący raczej zabawą niż nauką. Myślę, że uczestnicy tego konkursu nie zrażą się jego niebanalną formą i w przyszłości mile nas zaskoczą swoimi pracami komiksowymi, które będą ilustracją do aforyzmów współczesnych autorów.

24 listopada 2017 roku rozstrzygnięty został Konkurs „Aforyzm w komiksie/Aphorismen in Comics .

Dokonano oceny prac konkursowych przesłanych przez  12. uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych.

 

 

 Komisja Konkursowa w składzie 

Przewodnicząca komisji konkursowej – Agnieszka Wedman

oraz członkowie Komisji Konkursowej:

Danuta Bartosz – poetka, Prezes Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”

Urszula Zybura –  poetka, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

Małgorzata Kaliszewska – nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego

Krystyna Kaniewska – Rau – nauczycielka plastyki

Monika Brocka – nauczycielka języka polskiego

 • przyznała:

I miejsce: Zofia Niciecka

II miejsce: Michał Szczotka

II miejsce: Dominika Jarocka

III miejsce: Gabriela Klimek

III miejce: Sylwia Jakubek

Wyróżnienie specjalne za wyjątkowy talent plastyczny: Lena Runiewicz

Wyróżnienie specjalne za wyjątkowy talent plastyczny: Amelia Podpory

Wyróżnienie specjane za oryginalne oddanie charakteru aforyzmu:

Edmund Krajewski

WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!  

 

W tym za komiks następujących aforyzmów:

I miesce: Zofia Niciecka – Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu

„Auch der Vielgereiste fuhr nur bis zur Grenze seines Horizonts.“

(Martin Gerhard Reisenberg)

 

II miejsce: Michał Szczotka – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

„Ich kam, ich sah und ging“

(Henryk Bereska)

 

II miejsce: Dominika Jarocka – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

„Der Reisende von heute kennt die Bars und den Strand, er kennt Hotels und Restaurants aber nicht das Land“.

(Harald Schmid)

 

III miejsce: Gabriela Klimek – Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

„Früher Führen viele Wege nach Rom. Heute fliegt man“

(Markus Weidmann)

 

III miejce: Sylwia Jakubek – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

„Früher Führen viele Wege nach Rom. Heute fliegt man“

(Markus Weidmann)

 

Wyróżnienie specjalne za wyjątkowy talent plastyczny:

Lena Runiewicz – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

„Abgetretene Schuhe erzählen mehr, als mancher Reiseberichterstatter“

(Martin Gerhard Reisenberg)

 

Wyróżnienie specjalne za wyjątkowy talent plastyczny:

Amelia Podpora – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile

„Früher Führen viele Wege nach Rom. Heute fliegt man“

(Markus Weidmann)

 

Wyróżnienie specjane za oryginalne oddanie charakteru aforyzmu:

Edmund Krajewski – Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu

„Ich kam, ich sah und ging“

(Hennryk Bereska)

 

Na konkurs nadesłano 12 prac i wszystkie były brane pod uwagę:

 1. Sylwia Jakubek
 2. Dominika Jarocka
 3. Gabriela Klimek
 4. Edmund Krajewski
 5. Paulina Kubicka
 6.  Szymon Lachacz
 7. Zofia Niciecka
 8. Karla Orlowski
 9. Amelia Podpora
 10. Lena Runiewicz
 11. Michał Szczota
 12. Patrycja Twardowska

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU UROCZYSTEGO WRĘCZENIA DYPLOMÓW

PODANE BĘDZIE NA POCZĄTKU GRUDNIA 2017 ROKU.

_____________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU

 „Aphorismen in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”

rok szkolny 2017/2018

 Cele konkursu

 

 • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim oraz gatunkiem literackim jakim jest komiks.
 • Umożliwienie uczniom wytłumaczenia  myśli aforyzmu różnymi środkami wyrazu.
 • Rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów i umiejętności pracy nad projektem językowym.
 • Umożliwienie uczniom pokazania swoich uzdolnień językowych, plastycznych oraz twórczych umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych.
 • Propagowanie postawy świadomego użytkownika internetu.
 • Promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.
 • Tworzenie płaszczyzny dla pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów oraz szkół.

 

Kryteria prac konkursowych:

 

 • Każdy uczestnik wybiera jeden aforyzm z załączonej listy (załącznik nr 3), ilustruje go w formie komiksu na formacie
 • Praca musi zostać wykonana zgodnie z kryteriami tego gatunku literackiego.
 • Teksty narratora i wypowiedzi postaci (w dymkach) należy pisać w obu językach, polskim  i niemieckim.
 • Komiks może być czarno-biały lub kolorowy, wykonany dowolną techniką komputerową w formacie jpg, png, pdf lub dowolną techniką graficzną.
 • Na komiksie należy umieścić aforyzm oraz imię i nazwisko jego autora.
 • Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.

 

Kryteria oceny:

 • zawartość merytoryczna i zgodność treści z tematem,
 • poprawność językowa,
 • estetyka wykonania (dobór czcionki, kolorystyki, itp.),
 • innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

Maksymalna ilość punktów: 20 (po 5 punktów na sprawność)

WIĘCEJ INFORMACJI:dbartosz@o2.pl

db

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*