„Posłuchaj bicia serca” radia Emaus i Wielkopolskiego Oddziału ZLP

Współpraca z Małgorzatą Jańczak – reżyserem radiowym Radia Emaus i Aleksandrą Wyganowską – redaktorką tegoż radia – od wielu lat przynosi Związkowi Literatów Polskich wymierne korzyści. Dzięki trwającej wiele już lat doskonałej współpracy merytorycznej powstają wspólne dzieła. W audycji Aleksandry Wyganowskiej lektor i animator kultury, Jan Janusz Tycner, przeczytał ponad 1500 wierszy autorstwa poetów z Poznania i Wielkopolski, a także zaprzyjaźnionych z nami innych twórców z kraju i ze świata. Audycję „Posłuchaj bicia serca”  realizowana była od 2008 do 2015 roku przez Aleksandrę Wyganowską, we współpracy operatorskiej Leszka Stryły. W każdą niedziele i święta, trzy razy w ciągu dnia, o stałych godzinach czytana była nasza poezja.

W wielu audycjach prezentowany jest hrabia  August Cieszkowski – polski ziemianin, ekonomista, działacz i myśliciel społeczno- polityczny,  doktor filozofii, założyciel Ligi Narodowej Polskiej, współtwórca i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autor czterech dzieł, których filozofia miała duży wpływ na twórczość pisarską Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida.

Ponadto, członków ZLP zapraszano do udziału w różnych audycjach okolicznościowych. Audycje te obejmują zarówno cykle programowe, prezentujące poszczególnych autorów (m. in. Lech Konopiński, Paweł Kuszczyński,  Dominik Górny, Dariusz Lebioda, Danuta Bartosz, Stefan Jurkowski, Wincenty Różański, Helena Gordziej, Zbigniew Gordziej, Roman Brandsteatter i wielu innych) oraz 55 audycji „Kobiety w Biblii” w poezji Marii Magdaleny Pocgaj z naukowym komentarzem wybitnego poznańskiego biblisty ks. prof. dr. hab. Jana Kantego Pytla.

W reżyserii Małgorzaty Jańczak powstało wiele audycji i słuchowisk literackich z udziałem najbardziej znanych poznańskich aktorów, jak np. „Pastorałki” Leona Schillera , „Misterium Męki Pańskiej”. „Zapisane dźwiękiem” w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu (Aleksander Machalica) , „Wiersze z mojej półki”: „Zuzanna Ginczanka”, „Papusza”. Miłosz Manasterski „Do widzenia, do jutra”, „Aforyzmy Urszuli Zybury”, „Śmiechu warte” Lecha Konopińskiego”,  „Zwierzyniec” Macieja Suszki, „Aforyzmy Ryszarda Podlewskiego”, Triduum Paschalne” Danuty Bartosz (psalmy w wykonaniu Teresy Budzisz Krzyżanowskiej”, od kilku lat cykliczny „Pocztylion” – Jerzego Grupińskiego  i wiele, wiele innych form wypowiedzi radiowych.

Jesteśmy w trakcie porządkowania archiwum medialnego i wkrótce audycje realizowane wspólnie z radiem Emaus postaramy się zamieścić na naszej stronie internetowej.

Audiobooki:

Pomysł współpracy w zakresie wydawania audio-booków  narodził się z inspiracji Małgorzaty Jańczak. Mimo, że ta forma wypowiedzi, jako nowy sposób wyrazu artystycznego, znana jest dopiero od kilku lat, to Radio Emaus – dzięki Małgorzacie Jańczak – ma już spore doświadczenie w tym zakresie. Jest ona autorką kilku historycznych, prekursorskich dzieł np.: „Generałowa Zamoyska” i „Wiersze wybrane Romana Brandstaettera”.

Pierwszym powstałym audiobookiem – we współpracy ZLP i Radiem Emaus – jest wydanie (pod koniec grudnia 2016 roku) dwudziestu opowiadań w kompendium słowno-tekstowym, stanowiącym podsumowanie ponad dwustu sześćdziesięciu „Historyjek Babci Poznanianki”. Był to trudny wybór dla Małgorzaty Jańczak  – jednocześnie reżysera i autorki tych tekstów. Trzeba było zadecydować, które to historyjki powinny znaleźć się w edycji, ponieważ wszystkie są równie ważne.

Danuta Bartosz została redaktorem wydawniczym audiobooka, a przede wszystkim osobą, która występując o tzw. „mały grant” do Wydziału Kultury Urzędu Miasta zabezpieczyła środki na wydanie tego dzieła.

Na zebraniu 21 kwietnia 2017 roku Zarząd Wielkopolskiego Oddziału ZLP zadecydował o cyklicznym, corocznym wydawaniu audiobooków z twórczością naszych kolegów. Wiersze czytane będą w studiu radia Emaus przez aktorów Teatru Nowego w Poznaniu. Grafikę audiobooków opracują: Lech Lament lub Tomasz Kruczek, koncepcja artystyczna i reżyseria Małgorzata Jańczak, redaktor wydania i koordynator projektu – Danuta Bartosz.

W tym roku w ramach otrzymanych środków przewidujemy wydanie dwóch audiobooków: Urszuli Zyburze i Stanisławowi Machowiakowi.

 

db