15 LAT KOŁA LITERACKIEGO „ANIMA”

ZAPROSZENIE

    Koło Literackie „Anima“ i Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu we współpracy ze Spółdzielczym Domem Kultury w Sieradzu serdecznie zapraszają w piątek 24 listopada 2017 r. o godz. 18.00na jubileuszowy wieczór poetycko-muzyczny pt. „15 lat Koła Literackiego „Anima”.

 W programie m.in.:  

– koncert zespołu „Trzeci Oddech Kaczuchy”                                                                             – wystąpienie dr Arkadiusza Frani, poety i krytyka literackiego,    

– prezentacja twórczości członków Koła Literackiego „Anima”,

Miejsce spotkania: Spółdzielczy Dom Kultury w Sieradzu, Aleja Pokoju 11.

Zespół piosenki kabaretowej „Trzeci Oddech Kaczuchy” zdobył Grand Prix na XVIII Festiwalu Piosenki Studenckiej w 1981r. oraz I nagrody w Konkursie Interpretacji na KFPP w Opolu. Występował w Anglii, Hiszpanii, Norwegii, Kanadzie i USA.  W 2017 r. wydał książkę pt. „Trzeci Oddech Kaczuchy: o życiu i scenie“.

 Andrzej Janeczko i Maja Piwońska czyli Trzeci Oddech Kaczuchy

 

ARKADIUSZ FRANIA – poeta, prozaik, krytyk literacki. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Wydał pięć zbiorów poetyckich oraz cztery tomy krytycznoliterackie. Mieszka w Częstochowie.

W recenzji antologii „Optymistyka” wydanej w 2007 r. przez Koło Literackie „Anima” dr Arkadiusz Frania napisał m.in.:

„Smażyć się będzie w piekle zapomnienia miasto, które nie dba o swoich poetów.
Sieradz będzie w niebie. Sieradz to wyjątkowo dobre miejsce dla literatury. (…)”

 

Arkadiusz Frania, fot. Szymon Halter

KOŁO LITERACKIE „ANIMA” powstało w marcu 2002 r. w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu mieszczącej się w szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7. Jego założycielką i opiekunką jest Maria Duszka. Grupa jest „programowo bezprogramowa”. Autorzy należący do „Animy” piszą wiersze liryczne i satyryczne, piosenki oraz utwory dla dzieci. Mają za sobą publikacje w indywidualnych tomikach, w antologiach i czasopismach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych – m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Serbii, Bułgarii, na Litwie i Ukrainie. Są laureatami wielu konkursów literackich. Uczestniczyli w dziesiątkach spotkań autorskich i festiwalach literackich w kraju, a także zagranicą, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i na Litwie. Ich utwory zostały przełożone na kilkanaście języków obcych, m.in.: angielski, niemiecki, francuski, serbski, litewski, rosyjski, węgierski, szwedzki, ukraiński, białoruski, słowacki, bułgarski i esperanto. W ciągu minionych 15 lat z „Animą” związanych było / jest około 40 osób, nie tylko z Sieradza, ale także z Łodzi i Kalisza. To m.in.: Agnieszka Jarzębowska, Anna Michalska – Sapkota, Alicja Królewicz, Katarzyna Jeznach, Marika Kmieć – Wymazała, Stanisława Halina Olbińska, Anna Sobczak, Kamila Klimczak, Jolanta Miśkiewicz, Magdalena Mamos, Karina Krysiak (z d. Forjasz), Joanna Armanowska (z d. Krzyżanowska), Magdalena Król, Aleksandra Jachowicz, Anna Banaś, Katarzyna Kresopolska, Agnieszka Kurek, Sylwia Smolińska, Anna Worach, Paulina Zawieja (z d. Glinkowska),  śp. Jarosław Maj, Arkadiusz Lorenc, Piotr Spottek, Marek Marciniak, Jacek Brzostowski, Zbigniew Paprocki, Artur Lewandowski, Bartłomiej Antosik, Łukasz Balcerzak, Jakub Ludziejewski, Jakub Pokojowczyk i Dariusz Staniszewski.

Wielu młodych artystów opuszcza Sieradz. Niektórzy wyjeżdżają, tracą kontakt z „Animą”, a po latach z sentymentem wracają.