Międzynarodowa Konferencja Poetycka – poeci w Kaliszu i Russowie.

Wczesnym rankiem 4 listopada goście Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej udali się do prastarego miasta Kalisza. W Bibliotece Publicznej odbyły się potyczki aforystów polskich i zagranicznych, których utwory zamieszczone zostały w wydanej z tej okazji książce. Następnie w Ratuszu Miejskim odbyła się promocja polsko-niemieckiej antologii „Jak podanie ręki”. Wiersze czytali autorzy niemieckojęzyczni, przekład na język polski prezentowała tłumaczka pani Maria Kopeć.

Ada Matysiak zaprezentowała dwie książki krytyczno-literackie o Gὕnterze Kunercie. Pani Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Kalisza wręczyła Zbigniewowi Milewskiemu – poecie z Warszawy – Paszport  AFORYSTO-kracji, przyznany mu przez Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich.

Dalsza trasa poetyckiej przygody prowadziła do Russowa, do dworku, w którym urodziła się i przez wiele lat żyła Maria Dąbrowska. W jesiennej scenerii twórcy z wielu krajów świata mogli pooddychać atmosferą „Nocy i dni” wśród przyrody eleganckiego parku oraz podczas oglądania pamiątek po pisarce. A potem do starego dworku wkroczył XXI wiek – to Edyta Kulczak prezentowała swoją najnowszą książkę – tomik poetycki pt. www.john. Pierwsze pytanie, jakie zadano poetce brzmiało: Czy gdyby nie było internetu, nie byłoby książki? Rozmowa o tomiku to konwersacja poetki i autora okładki – artysty malarza Andrzeja Hamery. Zdradzili oni kulisy ich współpracy twórczej przy realizacji projektu wydawniczego, wymieniali opinie na temat rozumienia idei tomiku i jego głównych sensów. Edyta Kulczak odczytała kilka wierszy, w tle towarzyszyły jej zaprezentowane specjalnie przy tej okazji w Russowie obrazy artysty.

Podsumowanie dnia, to wspaniała uczta zorganizowana przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich w Russowie w restauracji „Noce i dnie”. Biesiada zaspokajała nie tylko potrzeby ciała, ale i duszy. Dla zgromadzonych gości wystąpił Polski Chór Kameralny z Żytomierza, Maria Duszka zaprezentowała krótki esej poświęcony twórczości Marii Dąbrowskiej, poeci dwujęzyczni czytali poezję Aresa i Nikosa Chadzinikolau. Wszystko przeplatane wspaniałą muzyką fortepianową Aresa Chadzinikolau.

        

db