I po Konferencji…

No i stało się: Międzynarodowa Konferencja Poetycka za nami. To wydarzenie trwające w dniach 2- 5 listopada w kilku miastach (Poznań, Słupca, Kalisz – Russów) z udziałem blisko sześćdziesięciu twórców zakończyła się, można by rzec „z przytupem”, a to za sprawą naszego kolegi, wszechstronnie uzdolnionego poety i muzyka – Aresa Chadzinikolau.

Podczas „Zaduszek poetyckich The Tribut to Maria Dąbrowska & Nikos Chadzinikolau” – Ares Chadzinikolau dał pełen ekspresji koncert w lokalu „Noce i dnie” w Russowie, miejscu urodzenia Marii Dąbrowskiej, gdzie ugościła uczestników konferencji pani Sołtys Russowa  – Jadwiga Kij.

Korzystając z „greckiego” nastroju  poetyckiej biesiady – Kapituła Nagrody literackiej im. Nikosa Chadzinikolau wręczyła Marii Mistriotti Medal Nikosa Chadzinikolau, przyznanej jej za całokształt twórczości artystycznej.

W Russowie mieliśmy też możliwość zwiedzenia wspaniałego dworku, w którym dorastała przyszła autorka powieści o Kalińcu ( czyli – Kaliszu).  W ciekawych wnętrzach tego miejsca miała szczególną wymowę poezja Edyty Kulczak z jej najnowszego tomiku „www. John” oraz wspaniale prezentowały się obrazy artysty  Andrzeja Hamera, ilustratora tomiku.

Dzień kaliski, który zakończył się w Russowie, miał swój początek w kaliskiej Książnicy Pedagogicznej, gdzie odbyły się Potyczki Aforystów. Siedmioro autorów z Niemiec, troje z Grecji, troje z Ukrainy, dwóch z Białorusi, a także nasz kolega z Wietnamu oraz twórcy polscy w kolejnych miejscach programu prezentowali swoje aforyzmy i krótkie formy poetyckie.

Głównym punktem „kaliskiego dnia” – było wręczenie” Paszportu AFORYSTO-kracji” polskiemu poecie – Zbigniewowi Milewskiemu z Warszawy w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Wręczyli go członkowie Kapituły Paszportu oraz  pani Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Kalisza. Na odwrocie Paszportu jest wytłoczony Herb Miasta Kalisza i napis lansowanego przez nas hasła: KALISZ STOLICĄ ZAGŁĘBIA AFORYZMU.

Zacznijmy jednak od początku, od 2 listopada 2017, kiedy to do Poznania zjechali twórcy i artyści z kilku krajów Europy. Byli to poeci i osiemnasto-osobowy  młodzieżowy Polski Chór Kameralny im. Juliusza Zarębskiego z Żytomierza, pod batutą Jana Krasowskiego.

Tego dnia wieczorem w Pałacu Działyńskich w Sali Malinowej miały miejsce dwa panele dyskusyjne: Jolanty i Stanisława Szwarców w rozmowie z doktorem Piotrem Kuśmiderem na temat przesłania św. Brata Alberta: Być dobrym jak chleb oraz drugi panel z udziałem poetów: Marka Słomiaka i Jerzego Fryckowskiego o „Krótkiej formie wypowiedzi”.

Temu wydarzeniu towarzyszyły grafiki i obrazy artystki Jolanty Ciecharowskiej.

Późnym wieczorem artyści przeszli pod pomnik Adama Mickiewicza w „przemarszu Brata Alberta”, gdzie odczytali listy  świętego Brata Alberta oraz własne teksty w swoich narodowych językach (czyli: wietnamskim, greckim, niemieckim, szwedzkim, ukraińskim, białoruskim i polskim).

W drugim dniu konferencji miała miejsce właściwa inauguracja MKL w Sali Lubrańskiego UAM. Uczestników Konferencji powitał w imieniu dziekan Wydziału Neofilologii prof. UAM dr hab. Aldony Sopaty- dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej – prof. UAM.dr. hab.A.Sitarski.

Rozpoczęcie spotkania zaanonsował grą na dudach białoruski poeta Vital Voronau oraz wystąpił chór z Żytomierza.

Miłą niespodzianką było wręczenie przez Dominika Górnego – członka Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego –  dwóch srebrnych medali LABOR OMNIA WINCIT:  pani Marii Kopeć i panu prof. dr. hab. – Andrzejowi Sitarskiemu.

W panelu dyskusyjnym ,,Słowiańskie pobudzenia” wystąpił prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP – Kazimierz Burnat.

Chór z Żytomierza dał niezapomniany koncert w tym wspaniałym wnętrzu, a poetka Łucja Dudzińska zapromowała swoje dwie książki „Tupanie” i „Metamorfozy”.

Danuta Bartosz z dużym wzruszeniem i satysfakcją zaprezentowała i przekazała dr. Ryszardowi Kupidurze  (Centrum Kultury UKRAINA) -20 egzemplarzy przekładu na język Ukraiński książki pt.  ,,Porwanie Baltazara Gąbki”, który to tytuł  5 listopada b.r. będzie miał – przy udziale Polskiego Kameralnego Chóru z Żytomierza – swoją promocję w kościele grecko-katolickim przy ul. Toruńskiej 8, w Poznaniu oraz 6 grudnia b.r. w Charkowie. Nakład książki – 1060 egzemplarzy rozdysponowany będzie wśród dzieci z rodzin emigrantów „zarobkowych”, którzy osiedlili się w Poznaniu i Wielkopolsce, a także dzieciom Polonii zamieszkałej w Charkowie, Żytomierzu i Lwowie.

W tym dniu wszyscy poeci zagraniczni i polscy mieli swoje spotkania autorskie na terenie Poznania w szkołach gimnazjalno – licealnych i technikach. Goście Konferencji – poeci zagraniczni byli wzruszeni i mile zaskoczeni znajomością języków obcych wśród naszej gimnazjalno – licealnej młodzieży. Nie potrzebowali tłumacza!

Całości inauguracji towarzyszyła wystawa malarstwa prof. dra hab. Grzegorza Ratajczyka zatytułowana ,,KIEDY BARWA ZAMIENIA SIĘ W ŚWIATŁO”.

Jan Janusz Tycner – przy wsparciu Aleksandry Wyganowskiej, świetnie spiął całość dwóch pierwszych dni programu Konferencji,  prowadząc „na  żywo” niełatwe zadanie, jakim jest konferansjerka programu. Utrzymanie dyscypliny programu – nie jest łatwą sprawą. Wystarczy, że kolejni mówcy przedłużą wypowiedzi o kilka minut…

Po południu wszyscy twórcy pojechali do Słupcy, był to prawdziwy najazd poetów na to miasto.  Po obiedzie w siedzibie Stowarzyszenia Brata Alberta uczniowie Szkoły Gimnazjalnej im. Mikołaja Kopernika w Słupcy wystąpili w Szkole Muzycznej  w Słupcy w montażu słowno-muzycznym o życiu i twórczości Barta Alberta.

W Słupcy zaprezentował się także Polski Chór Kameralny z Żytomierza.

Po zwiedzeniu Muzeum w Słupcy poeci wrócili do Poznania, gdzie czekało ich zwiedzanie wystawy „Frida Kahlo i Diego Rivera” w CK Zamek.

Konferencja zakończyła się w kościele grecko-katolickim mszą świętą,  5 listopada, o godz. 10:00.

Zgodnie z zapowiedzią Danuta Bartosz – prezes Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki” -–  po mszy rozdała dzieciom ukraińskim 60 egzemplarzy książki przetłumaczonej na język ukraiński pt. „Porwanie Baltazara Gąbki” Stanisława Pagaczewskiego, z oryginalnymi ilustracjami Alfreda Ledwiga.

Jak widać, program naszej MKP był bogaty i różnorodny. Na pewno każdy z uczestników znalazł coś dla siebie, a Kalisz coraz bardziej predestynuje do nazwy Stolicy Zagłębia Aforyzmów.

Wszystkim uczestnikom Konferencji dziękuję za chwile spędzone na przemian: z literaturą i śpiewem chóru – mając nadzieję, że pozostaną na długo w naszej pamięci i przyjaźni.

Urszula Zybura/

 

 

Projekt Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej sfinansowany został przez Miasto Kalisz, Marszałka Samorządu Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta i Fundację „Jak Podanie ręki”.

db