Biogramy uczestników Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Poznaniu, Słupcy i Kaliszu.

Już za kilka dni,  od 2 do 5 listopada odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Poetycka, w ramach której Wielkopolski Oddział ZLP – dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, Miasta Kalisza oraz Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki” –  realizuje cztery następujące  projekty:

  1. Dni Kultury św. Brata Alberta – Patrona Roku 2017
  2. XV Międzynarodowy Aforystykon
  3. Kalisz Stolicą Zagłębia Aforyzmu
  4. Dzieciom ukraińskim – „Baltazar Gąbka”

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy pięćdziesięciu poetów z kraju i zagranicy. Wśród nich najliczniejszą  grupę stanowi  siedmioosobowa delegacja poetów niemieckich, trzech poetów z Ukrainy, dwóch z Białorusi, dwóch poetów z Grecji i inni. Ponadto, zaprosiliśmy osiemnastoosobowy młodzieżowy Polski Chór Kameralny im. Juliusza Zerębskiego pod batutą Jana Krasowskiego z Żytomierza.

Biogramy uzestników MKP:

 

DANUTA BARTOSZ – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poetka, publicystka, dziennikarka. Autorka osiemnastu tomików poetyckich. W roku 2013 otrzymała Dziennikarską Nagrodę „Znak Dobra” im. Romy Brzezińskiej. Koordynator projektu edycji dwujęzycznych antologii, wydała dziewięć przekładów w tej serii. W roku 2017 założyła Fundację Literacką „Jak podanie ręki” – jest jej prezesem. Obecnie jest wiceprezesem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału  Związku Literatów Polskich.

ANDRZEJ BARTYŃSKI – urodził się we Lwowie 25 maja 1934 roku. (Matka Antonina z Kobielców-Nazarów. Ojciec profesor doktor Władysław Bartyński, doktor prawa i umiejętności politycznych, kapitan rezerwy WP). Andrzej Bartyński – poeta, publicysta. Prezes honorowy i członek zarządu Dolnośląskiego Oddziału ZLP we Wrocławiu. W czasie wojny, w rodzinnym Lwowie utracił całkowicie wzrok. Autor 14 książek poetyckich. Za działalność kulturotwórczą odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

DIRK-UWE BECKER (Niemcy) – urodzony w 1954 roku nad Dolnym Renem. Ukończył studia w dziedzinie inżynierii komunikacji. Poezję opublikował w sześciu zbiorach. Publikował w kraju i za granicą. Członek VS, FDA, PEN Klub w Trieście. Prezes Stowarzyszenia Sztuki w Heide i Fundacji Kultury i Sztuki Eiderstedt. Mieszka w Schlesig-Holstein.

KONSTANTINOS BOURAS (Grecja) – urodził się w Grecji. Studiował inżynierię mechaniczną w Instytucie Technologii w Atenach i od 1985 roku pracuje w tej dziedzinie. Ukończył studia teatralne w Atenach i Paryżu  (La nouvelle Sorbonne). Poeta, pisarz, publicysta, teatrolog, krytyk literacki i teatralny. Bada starożytne mity greckie,  klasyczną tragedię i komedie. Pisze współczesne sztuki, grane są w Grecji od dwudziestu lat. W Paryżu opublikowano jego tryptyk teatralny i powieść. Bierze udział w programach telewizyjnych i radiowych, pisze do prestiżowych gazet i magazynów. Biegle mówi w pięciu językach. Jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń np.: Greckiego Stowarzyszenia Pisarzy, Poetów i Artystów, Instytutu Teatralnego, Europejskiego Instytutu Badań Teatralnych, Centrum Badań i Studiów we współczesnym Teatrze Greckim. Brał udział w wielu konferencjach i seminariach. Publikowany w uznanych czasopismach, w tym naukowych.

PAWEŁ BUKSALEWICZ Urodził się w Krzywiniu. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu i Studium Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Działacz polityczno-społeczny, regionalista, były burmistrz Krzywinia. Pisał teksty do „Wieści Krzy-wińskich”. Założyciel Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Autor artykułów historycznych – redaktor I i II tomu „Z przeszłości Ziemi Krzywińskiej”. Opublikował trzy zbiory aforyzmów. Sekretarz Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

KAZIMIERZ BURNAT – ekonomista, poeta, dziennikarz, edytor, animator kultury, tłumacz. Współautor co najmniej stu antologii,  almanachów i monografii wydanych w kraju i za granicą. Autor wstępów lub posłowi do ponad 60 książek. Były prezes Grupy Literackiej „Dysonans”. Redaktor naczelny pisma społeczno-kulturalnego „Bez kurtyny” i kwartalnika „Obok”. Autor 13 tomów poetyckich oraz 3 przekładów. Prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP. Członek Prezydium Zarządu Głównego ZLP, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZLP w Warszawie. Za działalność kulturotwórczą odznaczony medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.  

 

ARES CHADZINIKOLAU – poeta, kompozytor, tłumacz, animator kultury. Doktor Nauk Humanistycznych. Wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wydał 33 książki, m.in. „Mity Greckie”– razem z ojcem Nikosem Chadzinikolau. Przetłumaczył 10 tomów greckiej i polskiej  poezji. Organizator I Europejskiego  Festiwalu  Poezji  i  Muzyki w Grecji. Muzyk, nagrał 20 płyt CD (własne teksty). Obecnie prowadzi Greckie Koncerty poetycko-muzyczne oraz koncertuje i nagrywa z zespołem reggae Ares & the Tribe. Redaktor Serii Poetyckiej (240 tomów) i pisma literackiego „Poeticon”. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie. Były prezes poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

 

NGUYEN CHI THUAT (Vietnam) – poeta, dr nauk humanistycznych. Od października 2005 r. pracuje w Polsce w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada język i literaturę Wietnamu. Tłumaczy i promuje literaturę polską w wietnamskich mediach. Przełożył m.in. fragmenty utworów Ryszarda Kapuścińskiego („Cesarza”, „Autoportretu reportera”, „Lapidariów”), a także „Pianistę” Władysława Szpilmana, „Lalkę” Bolesława Prusa. Opublikował w jęz. polskim tomik wierszy „Znad Rzeki Czerwonej nad Wisłę i Wartę”.

JOLANTA CIECHAROWSKA – jest artystką łączącą pasję do plastyki, poezji, muzyki oraz teatru. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, płasko-rzeźbą i grafiką. Śpiewa i komponuje muzykę do swoich wierszy, a także do poezji innych poetów. Na koncertach i recitalach wykonuje utwory z pogranicza piosenki poetyckiej, jazzowej i klasycznej. Jest autorką dwóch książek poetyckich: ,,Obcym wstęp wzbroniony” („Miniatura”, Kraków, 2009) i ,,Moje nowe kłamstwa” (FONT, Poznań, 2017).

IRENA CZECH – mieszka i tworzy w Kaliszu, autorka zbiorków fraszek i aforyzmów. Otrzymała główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim zatytułowanym „100. rocznica bestialskiego zburzenia miasta Kalisza”. Laureatka wielu konkursów poetyckich, publikuje swoje utwory w prasie ogólnopolskiej i regionalnej.

RÓŽA DOMAŠCINA (Niemcy) – urodziła się w 1951 roku w miejscowości Sernjany (Zerna) koło Kamenza (Łużyce). Obecnie mieszka w  Budzi-szynie. Pisze wiersze, dramaty, eseje i krótkie utwory prozatorskie. Jest także wydawcą i tłumaczem.

ŁUCJA DUDZIŃSKA – poetka,  wydawca,  redaktor  serii  wydawniczej

i pisma, animatorka kultury. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu ogól-nopolskich: akcji literackich, konkursów, wystaw, prezentacji. Z wykształ-cenia  ekonomistka,  pedagog (Akademia  Ekonomiczna). Z  jej inicjatywy w 2011 roku przy poznańskim Oddziale ZLP powstała ogólnopolska Grupa Literyczna Na Krechę (skupiającą ponad 100 twórców). Współ-pracuje z kwartalnikiem „Karajobrazy Kultury“. Laureatka i zauważona na kilkudziesięciu konkursach poetyckich, również na międzynarodowym. Jest autorką siedmiu książek poetyckich, w tym dwóch dwujęzycznych. Za debiut „z mandragory” otrzymała Nagrodę R. Milczewskiego-Bruno za najlepszy debiut poetycki roku 2013. Podjęła współpracę polsko-niemiecką z Literatur-Kollegium Brandenburg e.V. Fundatorka, prezes Fundacji Otwartych Na Twórczość (FONT). Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

MARIA DUSZKA  mieszka w Sieradzu. Jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką i animatorką kultury. Wydała dotychczas dziewięć tomików wierszy. Ostatni z nich to polsko-litewski wybór wierszy  „Wolność chmur /Debesų laisvė”. Jej utwory zostały przełożone na kilkanaście języków obcych. Publikowała je m.in. w „Toposie”, „Przekroju”, „Odrze”,  „Modern Haiku” (USA), „Reibeisen” (Austria), „Znad Wilii” (Litwa), „Krantai” (Litwa)  i „Kiyv” (Ukraina). Była gościem festiwalu PolnischerSommer 2010 w niemieckim landzie Schleswig – Holstein. W latach 2013 – 2016 uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim „Maj nad Wilią” w Wilnie, a w 2017 r. reprezentowała nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu „Wiosna Poezji” organizowanym przez Związek Pisarzy Litwy. W 2012 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2013 r. Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Jest założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego „Anima”. Członkini Związku Literatów Polskich Oddział Wielkopolski.

BENEDIKT DYRLICH (NIemcy)– urodził się w 1950 roku w Räckelwitz (Saksonia), mieszka w Dreźnie i Budziszynie. Ukończył studia teologiczne w Erfurcie. Pracuje m.in. jako pielęgniarz. Studiował teatrologię w Lipsku. Jest dramaturgiem teatralnym. Poseł w saksońskim landtagu. Redaktor naczelny „Łużyckich Nowin” (sorbische Tageszeitung). Pisze wiersze, utwory prozatorskie po łużycku i niemiecku. Jest autorem oraz współautorem wielu dzieł zebranych, a także antologii w kraju i za granicą.

ELKE ERB (Niemcy) – jest znana jako autorka liryki, krótkich utworów prozatorskich, tekstów procesowych, tłumaczeń (m.in. powieści  Olega Jurjewa i wierszy Olgi Martynowej), przekładów poetyckich przeważnie z języka rosyjskiego (ale także z angielskiego, włoskiego, gruzińskiego i innych języków). Jest także wydawcą. Członkini  Saksońskiej  Akademii  Sztuki.  Mieszka w Berlinie.

JERZY FRYCKOWSKI – mieszka i pracuje jako wiejski nauczyciel w  Dębnicy Kaszubskiej. Animator kultury, satyryk, krytyk literacki, redaktor, dziennikarz. Edytor miesięcznika „Nad Skotawą”. Publikował w ponad stu lokalnych i ogólnopolskich czasopismach kulturalnych i społecznych. Jego wiersze znajdują się w 250 antologiach i almanachach pokonkursowych. Wydał 12 tomików wierszy m.in.: „Cierpliwość ubogich”, „Zaufać ślepcom”, „Między Tobą a snem” oraz wybór wierszy „Zanim zapomnisz”. Autor kilku antologii. Prezes Związku Literatَów Polskich Oddział w Słupsku.

 PETER GEHRISCH (Niemcy) – poeta, prozaik, tłumacz. Urodzony

w Dreźnie. Współredaktor wychodzącego w Dreźnie czasopisma poświęconego literaturze i sztuce Ostragehege. Autor wielu książek, ostatnio wydał „Der glimmende Ring meiner Lichtwissenschaft” (poezja), Lipsk 2014 oraz „Die  Bilder,  die  Wörter,  das  Schiff” (powieść), Lipsk  2013. Mieszka i tworzy w Dreźnie oraz we Lwówku Śląskim.

OLEKSANDER GORDON (Ukraina) – absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, z zawodu ekonomista. Poeta, literaturoznawca, kulturolog. Publikuje od 1990 roku. Autor 30 książek. W dorobku ma także wiersze po rosyjsku i po polsku oraz przekłady utworów Wisławy Szymborskiej i Bogusława Żurakowskiego. Laureat Międzynarodowej Nagrody Literackiej „Triumf”, przyznanej przez Czernihowski Media Klub oraz Centrum Intelektualne. Członek Zarządu Głównego Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy. Redaktor wielu almanachów i antologii poetyckich. Dyrektor Domu Literatów w Kijowie. Organizator międzynarodowych festiwali poetyckich na Ukrainie.

JERZY GRUPIŃSKI – poeta, krytyk, animator kultury, edytor. Od 1970 roku prowadzi w Poznaniu Klub Literacki „Dąbrówka”. Inicjator Konkursu o „Laur Klemensa Janickiego”. Redaktor kwartalnika „Protokół Kulturalny” (od 1995 roku) oraz „Zamkowych Arkuszy Literackich” (edytowane do 2005 roku). Otrzymał Nagrodę Roku 2005 Międzynarodowego Centrum Poezji w Hong Kongu za almanach „Arka”. Autor czternastu tomików wierszy. Najnowszy, „Kuszenie świętego Poetego”, wydano w 2015 roku.

JAZEP JANUSZKIEWICZ (BIAŁORUŚ) literat, archiwista. Urodził się w Rakowie w rejonie wołożyńskim obwodu mińskiego na Białorusi. Ukończył filologię białoruską i rosyjską na Uniwersytecie w Mińsku oraz studia doktoranckie w Instytucie Literatury Akademii Nauk Białorusi. Zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa „Białoruski Księgozbiór”. Otrzymał nagrodę im. Lwa Sapiehy. Autor ponad czterystu publikacji i tłumaczeń m.in. Wincentego Dunin-Marcinkiewicza, trójjęzycznej edycji „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Nowej ziemi” Jakuba Kołasa. Badacz historii białoruskiej literatury i kultury okresu XIX-XX wieku. Członek Związku Pisarzy Białoruskich.

 VIKTOR KALINKE (Niemcy) – urodził się w 1970 roku w Jenie, studiował psychologię oraz matematykę w Dreźnie, Lipsku i Pekinie, współzałożyciel wydawnictwa i galerii „Erata” (1998). Poeta, tłumacz i wydawca, mieszka i pracuje w Lipsku.

LECH KONOPIŃSKI – doktor ekonomii, poeta, satyryk, aforysta, dziennikarz. Autor 70 książek. Pisze fraszki,  limeryki,  haiku,  prozę i wiersze dla  dzieci (również  tych  najmłodszych). Jest twórcą tekstów piosenek (dla Eleni, Krawczyka oraz kapel ludowych) i widowisk telewizyjnych oraz teatralnych. Kawaler Orderu Uśmiechu. Odznaczony Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” i Statuetką Hipolita Cegielskiego. Członek Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

DIETER KRAUSE (Niemcy) – urodził się w 1961 roku w Dreźnie. Liryk, prozaik. Jest tłumaczem przekładów poetyckich, pisze słuchowiska radiowe. Publikuje w antologiach i w Internecie. Ukazały się jego wiersze np. „Vergleichen Sie Ihre goldgelbe Haut im Spiegel“ (“Porównajcie w lustrze swoją żółto-złotą skórę”) i opowiadania „Desertieren oder der dreißigste Sinn“ (“Ucieczka albo trzydziesty zmysł”). Mieszka w Reichenberg koło Drezna.

 TOMASZ KRUCZEK – prozaik, poeta, muzyk. Autor książek dla dzieci i młodzieży, z których 11 wydał w Polsce, 12 za granicą (USA, RPA, Słowacja, Włochy i Brazylia). Napisał i wyreżyserował dwie sztuki teatralne. . Animator koncertów piosenki autorskiej: „Listy” i „Proste Ścieżki. Otrzymał Nagrodę Literacką: „Katolicka książka roku 2011” oraz nagrodę czytelników na portalu „Granice”.

EDYTA KULCZAK – urodziła się we Włocławku, mieszka w Poznaniu. Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako nauczyciel i wychowawca. Debiutowała w 2009 roku książką „Anioły nie zawsze są białe”. W 2014 roku wydała tomik poetycki „Kołysze się w tobie huśtawka”, a w 2017 „www.john”.  Jej utwory przetłumaczono na kilka języków. Wiersze prezentuje w wydawnictwach zbiorowych, antologiach, prasie literackiej, na portalach internetowych i w radiu. Recenzuje poezję w „Latarni Morskiej” i czasopismach literackich. Jest jurorką konkursów poetyckich. Członkini poznańskiego Klubu Literackiego „Dąbrówka”.

LECH LAMENT – mieszka w Turku. Wydał szesnaście tomików wierszy, m.in. „Lęk przestrzeni”, „Człowiek tragiczny albo kwiat uwikłany”, „Byłem uczniem Chrystusa”, „Strategia bezmiarów”, „Zapiski czarnoksiężnika”. Tworzy wiersze i widowiska dla dzieci. Pisze teksty piosenek oraz komponuje muzykę, uprawia sztuki plastyczne. Skarbnik Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

STANISŁAW LEON MACHOWIAK – literat, emerytowany nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Wydał dziewiętnaście zbiorów wierszy, m.in.: „Noce ze słońcem”, „I było światło”, „Jak krzyk Milczenia”, „Słowem – światłem”, „Góry nad górami”, „Góry jak ołtarze” i cztery  książki dla dzieci, m.in.: „Święci wśród nas” oraz „W królestwie wichrów”. Opublikował dwa tomy prozy „Listy bez odpowiedzi” i „Podniesiony z kolan”. Kawaler Orderu Uśmiechu. Członek Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

ADA JADWIGA MATYSIAK – teolog, pedagog-terapeuta, surdope-dagog, germanistka, tłumaczka, poetka, krytyk literacki. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Dziennikarka, członkini Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera. Debiutowała w almanachu pt. „Nie w moim imieniu” (1991). Autorka bajki „Wyspa Krasnoludków” oraz „Wyspa krasnoludków.Poradnik dla katechetów”. Opublikowała tomik wierszy pt. „Moje drogi, dróżki, ścieżki” oraz książkę dla dzieci „Nasza paczka”. Pomieszczona w kilkunastu almanachach i antologiach. Redaktor miesięcznika „Chrystus Król”. W roku 2013 otrzymała Dziennikarską Nagrodę „Znak Dobr” im. Romy Brzezińskiej. Członkini Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

ZBIGNIEW MILEWSKI – poeta, krytyk literacki. Autor wielu zbiorów poetyckich, redaktor antologii poetów warszawskich „Miasto Nowego Millenium. Debiuty po 1988 roku”. Wiersze pomieszczone w licznych antologiach polskich i zagranicznych, tłumaczone na język angielski, rosyjski, francuski i chiński. Laureat  głównych nagród w ogólnopolskich konkursach i turniejach poetyckich, m.in.: „Nadchodzące Pokolenia”, „Łódzka Wiosna Poetów”, „Warszawska Jesień Poezji”, „Liść Konwalii” im. Z. Herberta w Toruniu, Konkursu im. H. Poświatowskiej w Częstochowie, „Autoportret Jesienny” w Krotoszynie. W 2014 roku za całokształt twórczości poetyckiej otrzymał Nagrodę Literacką im. Juliusza Słowackiego. Członek polskich i zagranicznych organizacji pisarskich. Mieszka w Warszawie. Obecnie jest wiceprezesem ZG ZLP i warszawskiego Oddziału  ZLP.

MARIA MISTRIOTI (Grecja) – homerycka poetka i dziennikarka z Chalkidy. Organizatorka festiwali poetyckich w Grecji. Członkini Związku Literatów Greckich, wielokrotnie nagradzana. Autorka siedmiu tomów poetyckich, wydanych w Grecji i dwóch w Polsce. W 2015 roku ukazał się dwujęzyczny tom poezji, napisany w Polsce.

DOROTA NOWAK – absolwentka Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu: psychologii, matematyki, rachunkowości i finansów. Autorka trzech tomów poetyckich: „na dwa”, „opium”, „antidotum”. Laureatka konkursu na Książkowy Debiut Poetycki Krakowskiej Nocy Poezji w 2014 roku (tom „na dwa”) oraz w konkursie „O Laur Czerwonej Róży” (2016). Publikowała w kilkudziesięciu antologiach (w tym w kilkunastu pokonkursowych) oraz  w pismach literackich takich jak: „Akant”, „Migotania”, „Okolica Poetów”, „Protokół Kulturalny”, „Radostowa”.

RYSZARD PODLEWSKI – dziennikarz radiowo-telewizyjny, poeta, aforysta, fraszkopisarz, felietonista, satyryk. Autor tekstów piosenek, programów satyrycznych, literackich i estradowych oraz filmów doku-mentalnych. Wydał  kilka  tomów  krótkich  form  literackich m.in.: „ROK z VATem”, „Fraszki, aforyzmy, limeryki czyli DRAKO-róbstwo”, Aforyzmy z cyklu: „Notatki myśliwego”. „Aforyzmy – Aphorismen”. Członek Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Odznaczony Medalem „Gloria Artis”.

LAM QUANG MY (Nguyen Dinh Dung)(Vietnam) – urodził się w Wietnamie. Absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Gdańskiej. Doktor nauk fizycznych. Członek Związku Literatów Wietnamskich i Związku Literatów Polskich. Jest Honorowym Obywatelem Gminy Krasne. Wydał dwujęzyczne tomiki: „Echo /Tieng vong”, „Doi /Oczekiwanie”, „Przemija życie… /Life pass on…”, “Zatoulana piseń /Chieu roi tren song”, „Evening descends on waves”. Przełożył na język wietnamski i opublikował w Wietnamie m.in. wiersze: K. Norwida, Z. Krasińskiego, Jana Pawła II, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, T. Różewicza. Publikował w pismach literackich, w antologiach. We współpracy z Pawłem Kubiakiem wydał „Antologię Poezji Wietnamskiej od XI do XIX wieku”.

MICHAŁ SIDORŻEWSKI / MICHAŁ SYDORŻEWSKI  (Ukraina) – poeta, publicysta. Redaktor naczelny „Ukraińskiej Gazety Literackiej”. Autor czterech książek – poezja: „Połowicznie między obydwoma światami” (2004); publicystyka: „Здвиг” (2005), „Tęsknota za wolnością” (2007), „Pamięć naszego rodu” (2013). Od 2005 roku należy do Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy –  obecnie jest prezesem tego Związku.

MAREK SŁOMIAK – poeta, animator kultury, wydawca, krytyk literacki. Był: prezesem Koła Młodych, redaktorem naczelnym Witryny Poetyckiej (O.K.S. OdNowa), założycielem Grupy Poetyckiej OdNowa, członkiem Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Warszawie, zastępcą Redaktora Naczelnego Pisma Literackiego Młodych „Tytuł” w Poznaniu. Autor dwunastu tomów poezji, debiutował w 1968 roku. Laureat konkursów, wiersze prezentował w: radiu, prasie, telewizji.

Jest członkiem: Międzynarodowego Artystycznego Stowarzyszenia „MASTRiN” Wielkopolska, nurtu EKO-ART, Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Poznaniu. Korespondent iesięcznika Kulturalno-Społecznego „Teczka – Paris” Association Les Amis de C. K. Norwid w Paryżu.

 

ANDRZEJ SZMAL (Szwecja) – urodził się w 1957 roku w Poznaniu i jest nadal związany z tym miastem, choć większość czasu spędza w szwedzkiej części Sápmi (Laponii). Ukończył studia biologiczne na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Studiował też przez lata życie, obraz, poezję, „minimum action performance” oraz sztukę rozpalania ognia w ramach Wolnej Akademii Sápmi. Fotografik, poeta, śpiewak, pasterz renów itd. Był członkiem jury Nagrody Szwedzkiego Radia na Powieść Roku 2009. Napisał setki wierszy po polsku i szwedzku, ale dotąd był publikowany jedynie w kilku antologiach oraz prasie kulturalnej w Polsce. Członek Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Tłumacz polsko-szwedzkiej antologii poezji „Jak podanie ręki”.

NINA SZMYT – absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Całe życie związana ze Śremem. Nauczycielka, trudniąca się pracą dziennikarską w prasie lokalnej. Autorka ośmiu tomików poezji, m.in.: „Uwierzyć w motyle”, „Trzy one” oraz prozy: „Meteory Młodej Polski – Przybyszewski”. Współpracuje z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Śremie, prowadząc warsztaty poetyckie dla dzieci i młodzieży. Uczestniczy w projektach: „Poetycka Przysta”, „Rok z poezją”. Członkini Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

STANISŁAW SZPONDER – dr nauk medycznych, urodzony w 1927 roku w Baranowiczach, ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1952 roku. Długoletni ordynator Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka w Kaliszu. Jest autorem zbioru opowiadań: „Zamieć”, „Sarkoma”, „Anbelli w Ruzajewce” oraz bajek dla dzieci. Zajmuje się również publicystyką. Członek Wielko-polskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Były prezes Wojewódz-kiego Związku Sybiraków w Kaliszu.

 

JOLANTA SZWARC – urodziła się w Wierzbinku. Absolwentka polonistyki UAM. Mieszka w Poznaniu. Debiut prasowy w 1998 roku. Poetka, prozaik i recenzentka. Publikuje w prasie literackiej oraz licznych almanachach poetyckich. Autorka książek poetyckich: „Na skrzyżowaniach myśli” (2002), „Myśli spod beszamelu” (2006),  „Postoje” (2009) i „Tik-tak drobny mak” (2014). Tłumaczona na trzy języki: ukraiński, serbski i niemiecki. Współpracuje z pomorskim magazynem literacko-artystycznym „Latarnia Morska”. Od 2002 roku członkini Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie.

 

STANISŁAW SZWARC – urodził się w 1947 roku w Poznaniu. Doktor chemii. Publikuje wiersze w prasie literackiej i almanachach. Tłumaczony na ukraiński i serbski. Autor książek poetyckich: „Na skrzyżowaniach myśli” (2002), „Jeszcze nie” (2006), „Postoje” (2009) i „Obrazki z Edenu” (2014). Od 2002 roku członek Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie.

 

ANDRZEJ TCHÓRZEWSKI – urodził się w 1937 roku w Lublinie. Ukończył Wydział Filozofii, Wydział Dziennikarski UW i Wydział Filozoficzny KUL. Poeta, eseista, dramaturg, tłumacz poezji anglosaskiej, włoskiej, gruzińskiej, hiszpańskiej. Debiut poetycki w 1955 roku, na łamach „Kameny”. Pracował jako dziennikarz i specjalista ds. przekładów w wydawnictwach: „Iskry”, „Czytelnik”, w Polskim Radiu, w redakcji hiszpańskiej. Współredagował miesięcznik „Poezja”(1975-1990). Jest jednym z pierwszych tłumaczy E. Pounda i E. E. Cummingsa. Wydał kilkanaście tomów poetyckich,   esejów, haiku. Publikowany w wielu czasopismach i antologiach. Otrzymał wiele nagród, m.in.: Nagrodę Młodych (1957), wraz z Markiem Hłasko, Ernestem Bryllem i Romanem Śliwonikiem; Nagrodę Hulewicza i Nagrodę Literacką Gminy Warszawa-Bemowo, za całokształt twórczości.

VITAL VORANAU (Białoruś) – urodził się w 1983 roku w Mińsku. Białoruski pisarz, wydawca, tłumacz i… dudziarz. Współzałożyciel i przewodniczący Białoruskiego Kulturalno-Naukowego Centrum w Poznaniu oraz wydawnictwa „Bieły Krumkacz”. Absolwent UAM w Poznaniu i Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. Przetłumaczył na białoruski „Czekając na Godota Samuela Becketta” i „Kubusia Puchatka” Alana Milne’a. Autor książek „Niewieczny Kalendarz”, „Wielkie Księstwo Białoruś”, „Szeptem”, oraz opowiadań: „Jednym Zdaniem” i „Dudziarska Głęboczczyzna”.

MAREK WAWRZKIEWICZ (1937) – poeta, dziennikarz, tłumacz, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Łódzkim. Korespondent prasowy w Moskwie, redaktor naczelny miesięczników „Nowy Wyraz”, Poezja oraz tygodnika „Kobieta i Życie”. W 1960 roku zadebiutował tomem wierszy „Malowanie na piasku”. Wydał ponad tomów wierszy, szkiców, powieści, antologii. Autor m.in. antologii „Pamięć. Poeci St. Petersburga”. Animator kultury, organizator Warszawskiej Jesieni Poezji. Uhonorowany srebrnym medalem „Gloria Artis”. Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

 

BETTINA WÖHRMANN (EBERSPÄCHER) (Niemcy)( – urodziła się w 1957 roku  w Getyndze. Poetka, tłumaczka literatury polskiej i rosyjskiej. Studiowała slawistykę i germanistykę w Tybindze, Heidelbergu i Warszawie. Doktoryzowała się pracą poświęconą twórczości Mariny Cwietajewej. Mieszka w Heidelbergu.

TEODOZJA ZARIWNA (Ukraina) – poetka, prozaik, teatrolog, dziennikarz. Ukończyła Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie i Kijowski Instytut Sztuk Teatralnych im. I. K. Karpenki-Karego. Autorka pięciu zbiorów poezji, dziesięciu powieści i sztuk teatralnych, ośmiu dokumentalnych filmów. Laureatka dziesięciu  nagród literackich. Powieść Teodozji Zariwnej „Polowanie na ptaki niebieskie” w rankingu Książka Roku 2014 znalazła się na liście dziesięciu najlepszych wydań. W 2015 roku otrzymała za nią nagrodę „Jarosławiw wał”. Jest animatorką wielu programów literackich i kulturologicznych. Redaktorka naczelna czasopisma „Kyjiw”. Jej utwory są tłumaczone na języki: portugalski, polski, macedoński, rosyjski, rumuński.

 

EUGENIA ZAWIDZKA – mieszka i tworzy w Ostrowie Wielkopolskim. Autorka tomików poetyckich: „Chleba smak”, „Życiu nie mówię nie”  oraz książeczek dla dzieci (np. „Słonecznikowe lato”). Laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Otrzymała liczne nagrody, nominacje i wyróżnienia poetyckie. Prezentowana w prasie i telewizji lokalnej. Publikowana w wielu almanachach i antologiach pokonkurso-wych. Uprawia różne gatunki literackie: pisze prozę, bajki dla dzieci oraz poezję – zwłaszcza krótkie formy: haiku, aforyzmy, fraszki. Animatorka wielu lokalnych wydarzeń artystycznych.

 

URSZULA ZYBURA – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunki: psychologia i pedagogiczno-artystyczny) Poetka, aforystka. Pisze też haiku, prozę poetycką i utwory teatralne. Esperantystka, wydawca „Wydawnictwo Kropka”.  Współpracowała jako dziennikarz z kaliską prasą. Wydała 18 tomików. W 2000 roku założyła „Akademię Szczęścia”, gdzie na  sesjach psychoterapii mówi „Słowa, które leczą”. Jest prezesem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

 

db

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*