Wokół książki prof. dr. hab. Michała Januszkiewicza – „BEZDOMNOŚĆ I BUNT”

Drogie Wyznawczynie, Drodzy Wyznawcy w Słowie!
 
Bijąc w kotły i dmąc w trąbity zapraszamy na spotkanie do Coll. Maius,
na promocję książki prof. dr. hab. Michała Januszkiewicza,
poświęcone legendzie poznańskiego środowiska literackiego – Andrzejowi Babińskiemu,
nieoficjalnemu patronowi Klubu Literackiego.
Przed laty, Profesor debiutował w naszym Klubie…,
 
Łącząc pozdrowienia
Jerzy Grupiński
 
Sala Teatralna im. Wojciecha Bogusławskiego
znajduje się w Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, w Poznaniu,
wejście z holu Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.