Switłana Bresławska – „Zasłużona dla Kultury Polskiej”

W tym roku (2024) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Switłanie Bresławskiej odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Nagrodę honorową 22 maja. wręczyli Prezes główny ZLP Marek Wawrzkiewicz i Wiceprezes Zbigniew Milewski (w Domu Literatury podczas prezentacji Oddziału Wielkopolskiego).

Pierwsza tłumaczka powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza „Pożegnanie jesieni” i „Nienasycenie” na język ukraiński, Switłana Bresławska, jest również ukraińską pisarką, krytykiem literackim, autorką antologii i, oczywiście, tłumaczką i promotorką literatury polskiej.

Autorka książek poetyckich: Dwa kroki do raju (2015), Przekroczyć próg (2015), W dół głową (2016), Ty (2017), Na linii oddechu (2018) – tłum. Kazimierza Burnata, Kilku głosami (2019), Inkarnacja bólu (2023); książki literacko-krytycznych artykułów Z księgi odzewów i propozycji (2018), książek nowel Wszystkie faworyty króla (2019), Dzień Kolombiny (2023) – tłumaczenie lit. Piotra Prokopiaka. Redaktorka antologii My – z 90-tych. Znalezione pokolenie (2017) i literacko-historycznego almanachu Urodziliśmy się w wielkiej godzinie (2017), dwujęzycznej antologii Apostołowie ХХ stulecia: los Ukrainy w poezji (2020), autorka projektu tłumaczenia na język polski książki Książę rosy Tarasa Melnyczuka (2020) – tłumaczenie obu książek – Kazimierz Burnat. . Oddzielne utwory Switłany są przetłumaczone na niemiecki, francuski, angielski, hiszpański, węgierski, czeski, litewski i białoruski języki.

Tłumaczeniem dzieł klasyków literatury polskiej i polskich autorów współczesnych zajmuje się od 1988 roku. Aktywnie współpracuje ze Związkiem Literatów Polskich od 2016 roku. W przekładzie Switłany Bresławskiej z języka polskiego ukazały się 16 książеk. 4 ks. teraz w wydawnictwie.

W ramach rezydencji Instytutu literatury w Krakowie przetłumaczyła zbiór artykułów Witkacy. Drapieżny umysł (2023). Współpracuje z Instytutem Witkacego, promując twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza. Publikuje artykuły na temat twórczości Witkacego i organizuje prezentacje jego książek w Ukrainie.

Od 2019 do 2023 roku była Prezesem Oddziału Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy w Iwano-Frankiwsku.

Członkini Związku Literatów Polskich (Wielkopolski oddział) od października 2022 roku, oraz członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (oddział Zachodni) od maja 2023 roku.

Laureatka miejskiej nagrody im. Iwana Franki w dziedzinie poezji (2016), Nagrody Literackiej im. Jurija Janowskiego w dziedzinie przekład (2018). Otrzymała dwie nagrody w Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Iwana Czendeja (2020) za opowiadanie i publikację publicystyczną.

W 2021 r. wyróżniona Honorową odznaką ZLP za wybitne zasługi dla organizacji.

Uhonorowanа srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit” przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (2023) za krzewienie idei pracy organicznej i  działalność w interesach Polskiego państwa i narodu.