XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Anny German

Zielonogórski Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów
ogłaszają XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Anny German.
Organizatorzy oczekują na wiersze odnoszące się do fragmentu piosenki
z repertuaru Patronki Konkursu. W tym roku mottem Konkursu jest fraza:
Minęła chwilka żyją tylko słowa słowa słowa
z piosenki Powracające słowa – z filmu Marynarka to męska przygoda
muzyka Marek Sart, słowa Karol Kord
REGULAMIN 2024
1. Każdy Autor może przesłać 1 wiersz w języku polskim, nigdzie dotychczas nie
publikowany i nie nagradzany. Wiersz należy opatrzyć godłem i dołączyć w formacie
PDF i WORD (docx) do Formularza Zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie
www.zapisy.zok.com.pl. Godłem musi być zestaw liter oraz cyfr zawierający co
najmniej 8 znaków w tym co najmniej dwie cyfry. Uczestnik konkursu może wysłać tylko
jedno Zgłoszenie Konkursowe. Niedozwolone jest wysyłanie kolejnych Zgłoszeń
logowanych nowym godłem. W przypadku nie zastosowania się do reguły – jeden autor
– jeden wiersz Jury zdyskwalifikuje wszystkie Zgłoszenia tej osoby.
2. Objętość jednego utworu nie może przekraczać 1 strony, 1000 znaków łącznie ze
spacjami i 26 wersów.
Wiersz oceni Jury, składające się ze specjalistów w dziedzinie literatury.
3. Formularz Zgłoszeniowy Konkursu należy przesłać w terminie do 25 sierpnia 2024 r.
4. Wyniki ogłoszone zostaną w czasie biesiady literacko-muzycznej 30 listopada 2024 r.
Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatorów o godzinie i miejscu tej imprezy
drogą e-mailową lub telefonicznie.
5. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat (urodzeni w 2008 r.
i wcześniej).
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych
i wyróżnionych utworów, a także utworów, które ze względu na walory artystyczne,
chociaż nie nagrodzone, kwalifikują się do zamieszczenia w wydawnictwie
pokonkursowym.
7. Organizatorzy konkursu przyznają laureatom nagrody pieniężne w następującej
wysokości:
− I nagroda 1000 zł,
− II nagroda 900 zł,
− III nagroda 800 zł,
− trzy równorzędne wyróżnienia po 400 zł.
8. Decyzje o nagrodach i wyróżnieniach podejmuje Jury. Jury może dokonać innego
podziału nagród i wyróżnień.
9. Werdykt Jury jest ostateczny.
10. Organizator nie informuje uczestników o wynikach KONKURSU przed ich oficjalnym
ogłoszeniem.
11. Laureaci nagród i wyróżnień nie są zobowiązani do osobistego odbioru nagród
podczas biesiady literacko-muzycznej zorganizowanej z okazji ogłoszenia wyników
Konkursu, lecz będą mile widziani.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkich poetów zrzeszonych jak
i niezrzeszonych, debiutantów jak i tych, którzy nie jeden raz wychodzili zwycięsko z potyczek
poetyckich.

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Anny German – zgłoszenia