Rocznica strajku szkolnego we Wrześni – jeden z epizodów historii Wielkopolski

Książka w tłumaczeniu z angielskiego Danuty Zasady: „Strajki szkolne w zaborze pruskim 1901 – 1907” autorstwa prof. Johna Kulczyckiego (obecnie prof. emeritus) z Uniwersytetu Illinois w Chicago ukazała się w Poznaniu w roku 1993. Przypominamy ją teraz, gdyż właśnie w dniu 20 maja, sto dwadzieścia trzy lata temu, a więc w 1901 roku, strajk dzieci we Wrześni przybrał na sile. Zaufanie okazane Danucie Zasadie, jako młodej wówczas tłumaczce przez Profesora Kulczyckiego oraz przez patrona publikacji – Urząd Wojewódzki w Poznaniu – było dla niej zaszczytem. Książka dostarcza ciekawej wiedzy na temat walki z germanizacją na Wielkopolsce.