EUGENIA ZAWIDZKA Z DZIESIĄTYM ZBIORKIEM

6 marca 2024 w sali “Spotkania z kulturą” poetka Eugenia Zawidzka zaprezentowała licznie zgromadzonej publiczności swój najnowszy zbiór wierszy “Spacer po Ostrowie”. Tomik ten, zawierający utwory ukazujące piękno naszego miasta w czterech porach roku, został zilustrowany fotografiami Katarzyny Skupińskiej i Krzysztofa Maika. Publiczność mogła posłuchać tych pięknych liryków, a dodatkowo wieczorek został uświetniony występem Aliny i Krzysztofa Galasów – artystów z Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Atmosfera była naprawdę sympatyczna, a Eugenia kolejny raz pokazała, jak wielki talent w niej drzemie.
Mediateka Ostrów Wielkopolski.