Urszula Zybura w Klubie literackim Uniwersytetu Yale w Nowym Yorku

Międzynarodowe festiwale poetyckie, w których coraz częściej uczestniczą członkowie Wielkopolskiego Oddziału ZLP, są efektem znajomości i relacji, które powstały w wyniku ścisłej współpracy WO ZLP ze środowiskami twórczymi na kilku kontynentach świata. Wydawane są wspólne publikacje – antologie
i opracowania, jak np.: „Wieża Babel – słowa na dotyk”, unikatowa antologia poetów z 17 państw, w której wiersze są przedstawione w językach narodowych, następnie przetłumaczone na język polski, ostatecznie zapisane w alfabecie Braille’a oraz ekfrazie obrazu artysty.

Spotkania poetyckie odbywają się na zasadzie rewanżu. WO ZLP zaprasza do Poznania i Kalisza, Ostrowa Wlkp., Słupcy poetów z Niemiec, Grecji, Francji, USA i innych państw, a my w zamian jesteśmy gośćmi festiwalu w Bari, Rennes, Dreźnie, Atenach i różnych miejscach świata.

Przykładem takiej współpracy jest zaproszenie do Klubu literackiego Uniwersytetu Yale w Nowym Jorku poetki WO ZLP – Urszuli Zybury, przesłane przez nowojorskich poetów Billa Wolaka i Sultana Cotto – kierownika Klubu Yale.

Wiceprezes naszego oddziału ZLP, 8 września b.r. miała okazję zaprezentować w Nowym Jorku, w sali konferencyjnej Klubu literackiego Uniwersytetu Yale, wydany przez siebie w sierpniu 2023 r. dwujęzyczny, polsko-angielski tomik pt. „Haiku jazzowe”. W spotkaniu z Urszulą Zyburą uczestniczyli członkowie bohemy poetyckiej NYC, m.in. gość V Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej, poeta Hassanal Abdullah z Bangladeszu, obecnie zamieszkały w USA.