W Dniu Kobiet

Wszystkim Koleżankom po piórze

życzymy

wszelkiej pomyślności,

zdrowia, spełnienia marzeń

oraz

wielu natchnionych poetyckich wersów.

 

Z wyrazami szacunku 

Prezes i Panowie poeci Wielkopolskiego Oddziału ZLP