Danuta Bartosz na spotkaniu w Szkole nr 18 w Kaliszu

Dziękuję uczniom Szkoły nr 18 w Kaliszu za poetycką wrażliwość. Empatia człowieka jest tym, czym jest dzięki umiejętności myślenia, zdolności odczuwania i działania. Wrażliwość na życie pełne niuansów, głębokich korzeni i wzniosłych uczuć, wzbogaca naszą rzeczywistość, którą sami tworzymy…

Moderatorką spotkania była Urszula Zybura.  Jej  obecność uświetniła spotkanie Danuty Bartosz, a także  pozwoliła przybliżeć młodzieży literacką historię Kalisza. Po Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej i Adamie Asnyku nastała era  wybitnej poetki i aforystki Kalisza, Urszuli Zybury. Wspólne wystąpienie z Urszulą Zyburą, to wielka nobilitacja dla mnie.

Pani Agnieszce Nowickiej dziękuję za zaproszenie na spotkanie w Bibliotece SP nr 18.

Danuta Bartosz

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, książka i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i książka

więcej na face booku: Danuta Bartosz w SP nr 18 w Kaliszu

db