Utwory Marii Duszki na łamach „Akcentu” i „Toposu”

W czwartym ubiegłorocznym numerze kwartalnika „Akcent” ukazały się wiersze Marii Duszki.W numerze 3/2022 „TOPOSU” ukazały się wiersze i krótkie formy prozatorskie Marii Duszki