POCZĄTEK ROKU

Koleżanki i koledzy.

Kolejny rok się zaczął, a dla nowo wybranego Zarządu Wielkopolskiego Oddziału ZLP przyszedł czas wytężonej pracy. Mamy wiele planów na ożywienie naszej działalności. Napisaliśmy kilka projektów w sprawie tych zamierzeń, co pozwala mieć nadzieję na wzmożoną aktywność. Będziemy się częściej spotykać, postaramy się zorganizować możliwie jak najwięcej płatnych spotkań autorskich. W tym momencie chcielibyśmy przypomnieć o obowiązku płacenia składki członkowskiej w wysokości 10 złotych miesięcznie, co daje sto dwadzieścia złotych w skali roku. Do specjalnych programów, w których przewidujemy płacenie honorariów będziemy brać pod uwagę wyłącznie aktywnych członków z opłaconymi na bieżący rok składkami. W przypadku zaniechania tego statutowego obowiązku Zarząd rozważy skreślenie takiego członka z listy naszego oddziału.

Z serdecznymi pozdrowieniami Prezes Zarządu – Krzysztof Galas

Nr konta w PKO SA : 11 1240 6524 1111 0011 1705 3246