Dziękujemy za nadesłane życzenia świateczno-noworoczne!

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ula-Zybura-1024x724.jpg

Drodzy Przyjaciele ‚Listów z daleka’
Wpadam do Państwa  wraz z Mozartem i jego Małą nocną muzyką, i kartkami dzieci z wiejskich szkółek na Mazurach –  co roku tymi wyrobami są obdarowywani goście naszego Polskiego Salonu i czytelnicy Listów z daleka.
Niech Wam się szczęści we wszystkim; czego pragniecie.
Do intelektualnych spotkań w nowym 2023 roku.

 

 
Sercem od lat z Państwem wszystkimi –
Leokadia Komaiszko

OBCY CZŁOWIEK

 Autor : TADEUSZ RÓŻEWICZ

 

To obcy człowiek

czego chce

o kogo pyta

to nieznajomy

pewnie zabłądził

albo się omylił

Mówił że nas szuka

lecz nie zna nazwiska

Kogo pan szuka

taki tu nie mieszka

to jakiś pijak

może pomylony

uparcie twierdzi

że właśnie nas szuka

lecz my go nie znamy

 

Nie mogę wejść

do waszego domu

mieszkania

mówicie

że jestem obcy

patrzycie zdziwieni

trochę przestraszeni

 

Właśnie was szukam

w tym ogromnym mieście

co rośnie

przybywa

Was szukam

na tej wyspie

bezludnej

Nie omyliłem się

wy jesteście ludzie

moi bliźni

Czy mogę zostać z wami

jeden dzień  noc

Jestem człowiekiem

nie jestem obcy

Patrzycie na mnie

przez judasza

nie zdejmując łańcuchów

przez drzwi zatrzaśnięte

Jestem zmęczony

chcę usiąść przy waszym STOLE

znamy się przecież

od narodzin Chrystusa

jestem bardzo  zmęczony

muszę wam powiedzieć

o sobie o was

chcę wam powiedzieć

że nie ma tajemnicy

nie czekajcie…

WILLIAM WOLAK

FROM DIRK UWE BECKER

Drodzy przyjaciele i twórcy kultury

Podczas gdy byliśmy narażeni na epidemię korony i blokady w 2020 i 2021 roku, co oczywiście miało również wpływ na sektor kultury z ograniczonymi lub przełożonymi wydarzeniami, świat zmienił się od 24 lutego tego roku. 77 lat po zakończeniu II wojny światowej i po okresie rzekomego spokoju i stabilizacji na świecie (zwłaszcza w Europie) mieliśmy ufną nadzieję, że – po dwóch odstraszających przykładach z lat 1914 i 1939 – między cywilizowanymi państwami Europy takimi pożoga, która gardzi ludźmi i kulturą, nie powtórzy się. Ale inaczej nauczyła nas inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Może ludziom zbyt długo było dobrze. Gdziekolwiek spojrzeć w tej chwili, imperialne dążenie do władzy i ograniczanie praw człowieka oraz niekontrolowana nadmierna eksploatacja przyrody wypychają z błota historii. Arbitralność jest na porządku dziennym. Wolne systemy demokratyczne są w konflikcie z absolutystycznymi dyktaturami. Zależność i współzależność między politykami i korporacjami, między rządami walczącymi o zasoby lub wynikająca z etnologicznych, politycznych czy religijnych idei wszechwładzy oznacza, że rozwiązanie jest obecnie bardzo odległe. Tak więc, pomimo globalnego ocieplenia, przygotujmy się na chłodniejszą przyszłość. Ale nie traćmy serca, aby z tym walczyć! Kultura to coś, co łączy wszystkich ludzi. I jest to coś, co w tych warunkach grozi upadkiem. My też powinniśmy i chcemy się temu przeciwstawić!

Pomimo tego, a może właśnie dlatego, życzę Wam wszystkim spokojnych i kontemplacyjnych Świąt Bożego Narodzenia oraz, miejmy nadzieję, zdrowego i twórczego rozpoczęcia nowego roku!

Twój, Dirk-Uwe Becker

Dear friends and creators of culture

While we were subject to the corona epidemic and the lockdowns in 2020 and 2021, which of course also had an impact in the cultural sector with restricted or postponed events, the world has changed since February 24th of this year. 77 years after the end of the Second World War and after a period of supposed calm and stability in the world (especially in Europe), we confidently hoped that – after the two deterrent examples of 1914 and 1939 – between the civilized states of Europe such a conflagration that despises people and culture would not be repeated. But we were taught otherwise by the invasion of the Ukraine by Russian troops. Maybe people have had it too good for too long. Wherever you look at the moment, imperial striving for power and the restriction of human rights as well as unchecked overexploitation of nature are pushing up out of the mud of history. Arbitrariness is the order of the day. Free democratic systems are in conflict with absolutist dictatorships. The dependency and interdependence between politicians and corporations, between governments fighting for resources or due to ethnological, political or religious ideas of omnipotence mean that a solution is currently a long way off. So, despite global warming, let’s prepare for a cooler future. But let’s not lose heart to fight against it! Culture is something that unites all people. And it is something which is in danger of falling by the wayside under these conditions. We should and want to stand up against this too!

Despite or perhaps because of it, I wish you and all of you a peaceful and contemplative Christmas and a hopefully healthy and creative start to the new year!

Yours, Dirk-Uwe Becker

 
Szanowni Państwo,
 
Życzymy zdrowych, radosnych, przepełnionych nadzieją, ciepłem rodzinnym, magią wigilijnej nocy z pachnącą choinką i pysznymi potrawami Świąt Bożego Narodzenia!
 
W Nowym Roku wkroczymy w 26 rok naszej działalności. Z tej okazji proponujemy cytat: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” – Henry Ford.

 

Z wielką przyjemnością zapraszamy na przyszłe spotkanie, które odbędzie się 7 stycznia o g. 15.00 w naszej sali w Le Cadran. Wypijemy grzaniec aby przywitać razem Nowy Rok i porozmawiamy o wspólnych planach.

 
Do siego Roku i do zobaczenia,
 
Zarząd Polonii

 Szanowna i droga Paniu Danusiu

(WO ZLP),

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się bardzo szybkim krokiem. Składam  najserdeczniejsze życzenia, aby był to czas wzajemnej dobroci, życzliwości, radości oraz nadziei, która w codziennym życiu pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Oby Nowy Rok był jak najbardziej pomyślny!

Marta Jouhier
Dołączam naszą rodzinną karteczkę.

Życzę Spokojnych Świąt,

bo tym samym, siłą rzeczy,

muszą być też Radosne i Zdrowe

– albo na odwrót –

Zdrowych i Radosnych Świąt,

to nie będą niespokojne!!!

Lech N.

Pozdrawiam serdecznie

Tetiana Bitkowa

Uniwersytet Karaziński w Charkowie 

  

 

LIDIA LIGĘZA

Szanowni Państwo!

Kończy się stary 2022 rok.
Przed nami Nowy Anno Domini 2023 Rok. Niech ten Nowy Rok nadchodzący przez grudniowe roztopy w gumowych butach będzie dla nas twórczy, pełen literackich planów i spełnień. Niech usunie niepokoje i stresy. Niech będzie rokiem  beztrumiennym oraz by nie był pod znakiem wojny – a spokoju i miłości…
Serdecznie 
Tadeusz Karabowicz

 

db