Lech Nawrocki w Radiu „Pod wielkim dachem nieba”

Wywiad z niżej podpisanym

Zapraszam – kto chętny i ciekawy…
Lech Nawrocki

db