Witamy Switłanę Bresławską, nową członkinię Wielkopolskiego Oddziału ZLP

Na jesiennym posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich przyjęta została Switłana Bresławska, od kilku lat współpracująca z nami poetka, tłumaczka wielu dzieł literatury polskiej i ukraińskiej, Walory twórczości poetyckiej, translatorskiej i przekładowej zostały uznane decyzją przyjęcia Switłany Bresławskiej w poczet członków Zwiazku Literatów Polskich. Z wielkim zaszczytem i dumą przyjęliśmy akceptację tej decyzji przez Prezydium ZG ZLP.  Wielkopolski Oddział otrzymał gigantyczne wsparcie doświadczenia poetki, tłumaczki, a także wyjątkowo aktywnej animatorki wydarzeń artystycznych, edytorskich i publicystycznych. Wsparcia właśnie takiej osoby WO ZLP potrzebował. Switłano, dziękujemy za wybór naszego Oddziału ZLP i witamy na naszym pokładzie! Razem zrobimy o wiele więcej, szerzej i dalej!

 Switłana Bresławska – ukraińska pisarka, krytyk literacki, tłumaczka. Prezes Oddziału Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy w Iwano-Frankiwsku. Członkini zespołu redakcyjnego literacko-artystycznego czasopisma „Дзвін” („Dzwon”, Lwów). Jej wiersze tłumaczone są na jęz. polski, niemiecki, francuski, angielski, hiszpański, węgierski, czeski i białoruski. W ramach rezydencji Instytutu literatury w Krakowie pracuje nad tłumaczeniem powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza „Nienasycenie”. Bierze aktywny udział w kulturalnym życiu Poznaniа, uczestnicząc w happeningach literackich i organizując je. Od października 2022 roku jest członkinią Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Autorka książek poetyckich:

„Dwa kroki do raju” (2015);
„Przekroczyć próg”(2015);
„W dół głową” (2016);
„Ty” (2017);
„Na linii oddechu” – tom poetycki wydany we Wrocławiu. Tłumaczenie na język polski Kazimierz Burnat (2018);
„Kilku głosami” (2019)

oraz

utworów prozatorskich:

„Z księgi odzew i propozycji”  – literacko-krytyczne artykuły (2018);
„Wszystkie faworyty króla” – nowele (2019).

Redaktorka antologii:

„My – z 90-tych. Znalezione pokolenie” (2017);
„Urodziliśmy się w wielkiej godzinie” − almanach literacko-historyczny (2017);
„Apostołowie ХХ stulecia: los Ukrainy w poezji” – antologia dwujęzyczna, tłumaczenie na język polski  – Kazimierz Burnat (2020);
„Książę rosy” Tarasa Melnyczuka, tłumaczenie na język polski: Kazimierz Burnat (2020);                                      „Jestem z Drohobycza/Я – з Дрогобича” – tłumacz i redaktor antologii poświęconej 130. rocznicy urodzenia Bruno Schulza. W książce pomieszczono wiersze Jerzego Ficowskiego, Tadeusza Różewicza, Łucji Dudzińskiej, Piotra Prokopiaka – poświęcone geniuszowi polskiej literatury i opowiadanie Вrunona Schulza „Undula” – wszystkie teksty w tłumaczeniu Switłany Bresławskiej (2022).

 W przekładzie Switłany Bresławskiej z języka polskiego ukazały się książki:

„Koniec lata w Arkadii”: „Sycenie nieznanym” Kazimierza Burnata;
„Logo Reya” – Leszka Szarugi;
„Śmierć bogów” (2017) – Andrzeja Waltera.
„Iluzja wieczności” – Kazimierza Burnata (2018);
„Uczta motyla” – Andrzeja Bartyńskiego (2018);
„Na granicy przed niechcianym światem”, „Zielony manuskrypt” – Piotra Prokopiaka (2022);
„Manekiny”, „Traktat o manekinach” opowiadania Brunona Schulza  (1988) i „Undula” (2022);
„Magdalena” powieść Moniki Warneńskiej (2016);
„Pożegnanie jesieni” Stanisława Ignacego Witkiewicza (2022);
„Przygody i wędrówki Misia Uszatka” Czesława Janczarskiego (2022);
„Realistyczne obrazy” Aresa Chadzinikolau (2022);
„Od upadku do sukcesu. Jak porażkę przekuć w złoto” Thomasa Eriksona (2022);
„Baśnie na każdy dzień” Józefa Herolda (2022);
„Legendy Poznaniа” Andrzeja Sikorskiego (2022);
„Dziadek i niedźwiadek” Łukasza Wierzbickiego (2022);
„O literaturze polskiej” („Bruno Schulz”, „Witkacy”) − artykuły Witolda Gombrowicza (2022)

oraz

„Śpiewnik polsko-ukraiński dla dzieci” (wydany przez  „Sztuka Uczenia spółka z o.o.”), tłumaczenie tekstów piosenek („Drzewo pokoju”, „Piosenka o marzeniach”, „Wesołego Alleluja”, „Kołysanka”, „W naszej klasie”, „Wiosenna poleczka”) na licencjach CC 3.0 (2022);

Przekład scenariuszа teatralnego „Gęstość zaludnienia” dla Teatru „KANA” w  Szczecinie.

Wolontariuszka. Od początku wojny współpracuje z grupą tłumaczy – wolontariuszy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumaczyła z polskiego na język ukraiński poradniki i instrukcje dla uchodźców, które były opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania. Dla centrów kultury tłumaczyła na jęz. ukraiński gry dla dzieci oraz różne instrukcje.

 Publikacje autorki w czasopismach literackich:

„Дзвін”, „Перевал“, „Золота пектораль”, „Літературна Україна”, „Екзиль”, „Західний кур’єр”, „Німчич”, „Ґражда”, „Буковинський журнал”, „Степ”, „Слово Просвіти”, „Liry Dram”, „Hybryda”, „Gazeta Wyborcza”, „Babiniec Literacki”, „Посестри”, „Protokół kulturalny” (Poznań), „Migotania”, „Miasteczko Poznań”, „Biuletyn Literacki” (Anaram, Warszawa), również w ukraińskich i polskich antologiach i almanachach.

Uczestniczka międzynarodowych spotkań poetyckich:

Międzynarodowa Galicyjska Literacka Jesień (2016, 2018, 2019);
Poeci bez granic (Wrocław/Polanica-Zdrój, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022);
Międzynarodowa konferencja Poetycka (Poznań, Kalisz, 2018, 2021,2022);
Ogólnoukraiński literacko-artystyczny festiwal Literacka Watra nad Czeremoszem (2019);
XXVIII Pomorska Wiosna Literacka (2022).

oraz wielu innych na terenie Ukrainy.

Nagrody i odznaczenia

Laureatka miejskiej nagrody im. Iwana Franki w dziedzinie poezji (2016) oraz Nagrody Literackiej im. Jurija Janowskiego w dziedzinie przekład (2018). W 2021 r. wyróżniona Honorową odznaką ZLP za wybitne zasługi dla Związku LIteratów Polskich.

db