O VI Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej ukazał się fotoreportaż i artykuł Stefanii Pruszyńskiej w Gazecie Autorskiej IMPRESJee.pl

 

„Międzynarodowa Konferencja Poetycka Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich okrzepła jako wydarzenie znane i wpisane w mapę poznańskiej i wielkopolskiej kultury. Główne spotkania tegorocznej 6. edycji odbywały się od 26 do 28 października w Poznaniu i w Kaliszu. Ich uczestnikami byli zaproszeni poeci z Niemiec, Serbii, Ukrainy i Włoch i różnych miast Polski, regionu Wielkopolski, Kalisza i Poznania.

W tym roku MKP nieco zmieniła stylistykę − inauguracja corocznego jesiennego zjazdu poetów odbyła się nie jak poprzednie w sali Czerwonej poznańskiego Pałacu Działyńskich i z oficjalnym otwarciem następnego dnia w sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, lecz w kameralnych przestrzeniach Biblioteki Raczyńskich” − pisze w obszernym artykule pt. „VI Międzynarodowa Konferencja Poetycka w Poznaniu  i Kaliszu” − od pierwszej edycji tego wydarzenia jego uczestniczka i zarazem redaktor-obserwatorka z ramienia własnej Gazety Autorskiej IMPRESJee.pl − Stefania Pruszyńska.

Zapraszamy do lektury tej publikacji o konferencji, zobrazowanej kilkudziesięcioma fotografiami, szczegółami związanymi z jej przebiegiem, komentarzem dotyczącym dramatycznej sytuacji Domu Literatury w Warszawie, który zgłosił w wystąpieniu inauguracyjnym prezes ZG ZLP Marek Wawrzkiewicz,  prezentacją tegorocznych wydawnictw książkowych − antologii związanych z VI MKP… 

Czytaj dalej

 

VI Międzynarodowa Konferencja Poetycka w Poznaniu i Kaliszu

VI Międzynarodowa Konferencja Poetycka w Poznaniu i Kaliszu

 

Utwory poetyckie z tomu poetyckiego Stefanii Goleni Pruszyńskiej „Szepty dalekobieżne” czytał na antenie Radia Emaus w cyklicznej audycji „Posłuchaj bicia serca” znany recytator Jan Janusz Tycner (2012). Prezentowała je także jako uczestniczka Międzynarodowych Konferencji Poetyckich i odbywających się w ramach tego wydarzenia kaliskich „Aforystykonach”, organizowanych przez WO ZLP (2017-2022), ostatnio podczas VI MKP w Kaliszu na  „Aforystykonie” (2022).

Źródło inf. biograficznych: http://www.impresjee.pl/