Jubileusz Urszuli Zybury

1 grudnia 2022 roku w kaliskiej Bibliotece Głównej o godzinie 17:00, odbędzie się Wieczór Jubileuszowy wybitnej artystki, pani Urszuli Zybury. W trakcie spotkania poetka zaprezentuje swoje ostatnie dzieło: „Haiku jazzowe”.

Tylko dla formalności, oto najkrótsza wersja życiorysu artystki:

Urszula Zybura  – poetka, aforystka, autorka haiku, prozy poetyckiej, afirmacji, teatraliów, esperantystka, wydawca (Wydawnictwo Kropka). Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikowała 18 tomików (poezja, aforystyka, haiku, afirmacje). Wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału ZLP.