Jola Ciecharowska zaprasza do „Starej Prochowni” na spotkanie z cyklu „Słyszalni”

Jolanta Ciecharowska – zajmuje się malarstwem, rysunkiem, płaskorzeźbą. oraz grafiką. Jest instruktorką teatru z doświadczeniem w pisaniu scenariuszy oraz reżyserowaniu przedstawień. Jako nastolatka debiutowała w ogólnopolskiej prasie literackiej. Tworzy ilustracje do książek, śpiewa oraz komponuje muzykę do wierszy swoich i  polskich poetów.. Współpracowała przy tworzeniu płyty „Quatro Vientos” (obok Romualda Andrzejewskiego – autora oraz kompozytora Krzysztofa Globisza – narratora), w której wokalnie interpretuje tekst Danuty Bartosz pt. „Powracające ptaki”..

Ostatnio wydała płytę „Kwadry Księżyca”, w której śpiewa piosenki do słów polskich poetek z muzyką Lecha Nawrockiego.

Jest autorką dwóch książek poetyckich:  Obcym wstęp wzbroniony” (Kraków 2009) i „Moje nowe kłamstwa” (2017).  Publikowana w wielu polskich czasopismach i periodykach, almanachach oraz dwujęzycznych antologiach. Tłumaczona na język węgierski, esperancki, niemiecki, białoruski, rosyjski, ukraiński, bułgarski, grecki, szwedzki, francuski, litewski, ormiański, hiszpański i angielski. Aktywnie uczestniczy w działalności Grupy Literycznej „Na Krechę”. Jest członkinią Klubu Aforystów przy Wielkopolskim Oddziale Związku Literatów Polskich. Uczestniczy w Międzynarodowych Konferencjach Poetyckich w Poznaniu, Kaliszu, Słupcy i Ostrowie Wielkopolskim. Od wielu lat jest animatorką spotkań poetycko-muzycznych, organizowanych wspólnie z muzykiem i kompozytorem Romualdem Andrzejewskim.  Mieszka w Poznaniu.

Foto wyróżniające:

https://www.gwiazdor.pl/strona/20855,jolanta-ciecharowska-tworczosc-artystyczna/

db