Odznaczenia i medale wręczone poetom podczas VI Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej

Złotą Odznakę Honorową

      Związku Literatów Polskich

ustanowioną na 100-lecie ZLP (1920-2020)

za wybitne zasługi  dla Związku Literatów Polskich

przyznano Urszuli Zyburze i Leszkowi Konopińskiemu

 

Srebrną Odznakę Związku Literatów Polskich 

otrzymali: Krzysztof Galas i Lech Nawrocki

Wręczenia dokonali: Prezes ZG ZLP Marek Wawrzkiewicz oraz                                                                    wiceprezes ZG ZLP – Zbigniew Milewski

 

:

 

 

Dominik Górny – Sekretarz

Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego:

Srebrne Medale „Labor Omnia Vincit”

dla:

Zbigniewa Milewskiego, Krzysztofa Galasa i Pawła W. Płócienniczaka                                   


27 października 2022 r.

Zarząd, członkowie Wielkopolskiego Oddziału ZLP
składają serdeczne gratulacje!