Listy z daleka # 136

Leokadia Komaiszko – Polka urodzona i duchowo ukształtowana na Wileńszczyźnie; od kilku lat mieszka w Belgii. Dziennikarka i poetka przejęta losami i zainteresowana zmianami mentalności Polaków zamieszkałych – z różnych, najczęściej dramatycznych, powodów – poza Krajem. Tematem, który Leokadię Komaiszko głęboko interesuje – to losy i mentalność Polaków, mieszkających poza Polską. Z pewnością też dlatego, że sama do tej części rodaków należy. Urodzona i ukształtowana duchowo na Wileńszczyznie, na stałe mieszka w Belgii. Na prośbę polskich emigrantów-intelektualistów rozsianych po świecie stworzyła, redaguje i wydaje “ Listy z daleka” – pismo Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów.  lISTY Z DALEKA

„Listy z daleka” czytane są: w Afryce, Ameryce, Anglii, Australii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Kanadzie, na Litwie, w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Szwecji…

Więcej informacji, wystarczy tylko kliknąć: