Witold Zakrzewski – Pola dialogu Wieży Babel

Wystawa Witolda Zakrzewskiego – Pola dialogu. Zamknij oczy i patrz

Baner promujący wydarzenie.

2022-09-07 (środa) – 2022-10-02 (niedziela)

Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną, ul. Kramarska 3/5, Poznań

Wystawa – składa się na nią prezentacja tyflografik i prac plastycznych malarza, grafika komputerowego i aktywisty społecznego Witolda Zakrzewskiego – jest pokłosiem doświadczeń artysty związanych z poszukiwaniem dialogu poprzez sztukę z wrażliwością osób niewidzących. Tytułowe pole dialogu to nie tylko metoda wykonania grafik, ale i przesłanie adresowane do odbiorców wystawy. Wczucie się w rozumienie logiki wykonania prac i ich kodu. Aranżacja wystawy uwzględniać będzie jej szczególny charakter i odbiorców. Fragmentem ekspozycji jest prezentacja

Okładka antologii „Wieża Babel – słowa na dotyk”. Autor grafiki na okładce: Witold Zakrzewski

tomu poetyckiego Wieża Babel. W pracach wykorzystano alfabet Braille’a.

Wernisaż: 7.09, g. 19,

Obrazek wyróżniający:

Ikona graficzna i obraz z wizją wieży Babel w antologii „Wieża Babel – słowa na dotyk”. Autor: Witold Zakrzewski. Oprac. graf. prezentacji: Redakcja Gazety Autorskiej IMPRESJee.pl

więcej:

Jak poezją z wielu zakątków Ziemi w językach ojczystych autorów i piśmie Braille’a inspirować dialog – Stefania Pruszyńska