„LISTY Z DALEKA” – czasopismo emigracyjne

Listy z daleka” zrodziły się w czerwcu 1996 roku w Belgii. Na podstawie korespondencji do siebie Polaków-emigrantów z różnych stron świata. Z potrzeby serca, z tęsknoty za krajem pochodzenia i za słowem ojczystym. 
We wrześniowych  „Listach z daleka” ukazała sie kolejna promocja antologii polsko-francuskiej z cyklu „Jak podanie ręki”.

Antologia polsko- francuska „Jak podanie reki” stron 244. Wydawnictwo: Fundacja literacka Jak podanie ręki 2018 r. ISBN 978-83-951545-3-9. Projekt okładki: Danuta Witkowska. Tłumaczenie:Leokadia Komaiszko, Bogumiła Janicka, Pascale Bali, Aicha Cherif Vesin.Redaktor i koordynator projektu: Danuta Bartosz.Drukarnia Profes w Poznaniu.
Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu i tekst „JAK PODANIE RĘKI Comme serrer la main Antologia poezji współczesnej X Tłumaczenie polsko -francuskie Anthologie de la poésie contemporaine X Traduction polonais- français”
db