Wieża Babel. Wiersze na dotyk.

Razem jesteśmy Ziemią / Ensemble nous sommes la Terre, Wiersz poetki  Lekoadii Komaiszko – redaktorki naczelnej  „Listów z daleka” – zaprezentowany w wielojęzyczjej antologii: Wieża Babel. Wiersze na dotyk, wydanej przez WO ZLP i Fundację literacką „Jak podanie ręki”. Projekt współfinansowany przez  MKiDN oraz Marszałka Wielkopolski.  Autorami opracowania antologii są Danuta Bartosz i Witold Zakrzewski.

Leokadia Komaiszko