Radziwiłłowie zaprosili literatów po raz trzeci…

kulturaupodstaw.pl

Pałac w Antoninie wielokrotnie witał w swoich progach artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki. Sam gospodarz – książę Antoni Radziwiłł – rysował i grał na wiolonczeli. Był też koneserem sztuki. Poznał się między innymi na wybitnym talencie Fryderyka Chopina. Kompozytor był dwa razy gościem antonińskiego pałacu.

przedruk, więcej:

Zaproszeni na rezydencję literacką w pałacu Radziwiłłów

U Radziwiłłów

https://kulturaupodstaw.pl/profesorowie-u-radziwillow/

db