Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Marii Duszki

Maria Duszka otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesora Piotra Glińskiego za osiągnięcia twórcze. Wniosek o to wyróżnienie złożyli Danuta Bartosz, prezes Fundacji „Jak podanie ręki” i Jakub Pokojowczyk, przedstawiciel Koła Literackiego „Anima”.