Nowy tomik poezji Eugenii Zawidzkiej

W Forum Synagoga odbyła się promocja tomiku poezji Eugenii Zawidzkiej „Wczorajsze jutro”. Spotkanie zorganizowano w ramach cyklu działań artystycznych „Szuflada”.

Publiczność miała okazję usłyszeć twórczość Eugenii Zawidzkiej z muzyką Marka Raczyckiego w interpretacji Aleksandry Kiełb – Szawuły, Agnieszki Kurzawy i Justyny Wojtkowiak. Funkcję moderatora spotkania pełnił Tomasz Gruchot. Wśród osób obecnych w Forum Synagoga byli prezes Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki” i jednocześnie prezes honorowy Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Danuta Bartosz, autorka ilustracji do najnowszego tomiku artystka plastyk Barbara Zabłocka oraz liczna grupa członków Klubu Seniora „Optymiści”.
To już kolejny tomik z wierszami dla dorosłych, wydany przez ostrowską poetkę. Wcześniej ukazały się książki „Chleba smak”, „Życiu nie mówię nie”, „Pod powiekami słów”, „Rejestry dźwięku” i „Na krawędzi dnia”. Ponadto wydała ona publikacje dla dzieci: „Słonecznikowe lato”, „Bajkowe zwierzaki na ścieżkach przygód” i „Legenda o Ostrowie Wielkopolskim”.

Eugenia Zawidzka jest autorką aforyzmów, fraszek, opowiadań i piosenek, laureatką ogólnopolskich nagród i wyróżnień poetyckich. Jej teksty regularnie pojawiają się w tomach zbiorowych oraz czasopismach literackich i kulturalnych. Od 2018 roku należy do Klubu Aforystów, który działa przy Wielkopolskim Związku Literatów Polskich. Jej wiersze i aforyzmy tłumaczono na języki hiszpański i niemiecki. W 2018 roku została wyróżniona Laurem Kultury Powiatu Ostrowskiego za dorobek artystyczny i działalność kulturalną. Od 2019 roku Eugenia Zawidzka jest członkinią Związku Literatów Polskich.

db