„Gwiazda przeznaczenia” Lecha Lamenta

LECH LAMENT

Etapy działalności

Lech Lament zajmuje się twórczością literacką. Tworzy sztuki plastyczne: rysunek, grafikę, grafikę komputerową (surrealizm, grafika czarno-biała, kolorowa, makabreskamaskarad, akt), malarstwo, płaskorzeźby, pisze teksty i komponuje piosenki. Jest członkiem Związku Literatów Polskich (Oddział Wielkopolski). Debiut literacki – 1976 rok.

Początki twórczości

Przed powołaniem do służby wojskowej podejmował pierwsze próby malarskie, używając farb plakatowych. Następnie malował olejami. W trakcie służby wojskowej został zaproszony z poetą Włodzimierzem Marczewskim do Klubu Literackiego w Koninie. Nawiązał pierwsze kontakty z poetami poznańskiego środowiska literackiego, m.in: Jerzym Grupińskim, Heleną i Zbigniewem Gordziejami, Andrzejem Babińskim, Krzysztofem Gąsiorowskim. W Klubie „Hutnik”, w którym odbywały się spotkania Konińskiego Klubu Literackiego, swoimi piosenkami wypełniał wieczory literackie i spotkania autorskie, m.in. z Tadeuszem Śliwiakiem. Spotkania te ukształtowały, jak sam twierdzi, jego osobowość artystyczną i wskazały drogę w kierunku malarstwa fantastycznego i tematycznych zbiorów wierszy, m.in. „Zapiski Czarnoksiężnika”.

W życiu poety pojawili się nowi poeci turkowscy – Elżbieta Galoch i Tadeusz Matusiak. Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku w roku 1982 powstał „kwartet poetycki”, który tworzyli: Irena Szałek, Lech Lament, Włodzimierz Marczewski i Tadeusz Matusiak. Ukazały się pierwsze zeszyty poetyckie pod wspólnym tytułem „… a gdy pisać znaczy coś więcej”.

(przedruk): więcej: : Cyfrowa Szkoła Wielkopolski

db