„Syndic Literary Journal” nr 40 wiersz Danuty Bartosz czyta Bill Wolak

Syndic Literary Journal

Syndic No 40 ~ Danuta Bartosz

Audio Player

The Light of the Lighthouse

Written by Danuta Bartosz

Translated from Polish by the poet

Narrated by Bill Wolak

Poland

Will I manage

to darn the wounds

of fragile time

Will dew on the dune

of the Baltic Sea

bring freshness back

to broken grass once again

Defer the cruise

of the last glance

Waves of hope

high tides

low tides

For the light of the lighthouse

is nothing

when the ship

has already sunk

Danuta Bartosz was born in Kiev and graduated from the University of Poznań with a degree in Law. Poet, journalist, and publisher of 11 bilingual anthologies, she is Honorary President of the Greater Poland Branch of the Polish Writers’ Union.

Wersja polska wiersza:

Światło morskiej latarni

Czy zdołam pocerować rany kruchego czasu

Czy rosa na wydmach Bałtyku raz jeszcze

przywróci

świeżość złamanej trawie,

odwlecze rejs ostatniego

spojrzenia

Fale nadziei płyną i odpływają

Na nic światło morskiej latarni, gdy statek zatonął

Wiersz „Światło morskiej latarni” Danuty Bartosz ukazał się w jubileuszowej 40. edycji czasopisma. Czyta Bill Wolak z New Jersej USA, uczestnik IV Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej Poznań-Kalisz-Piła.
Kilka słów o czasopiśmie:
LeRoy Chatfield założył Syndic Literary Journal w San Francisco w 1958 roku, ucząc 
angielskiego w miejscowym liceum. Wydano pięć drukowanych numerów (1958-1960), każdy 
po 16 stron.

W 2010 roku LeRoy Chatfield poprosił projektantkę Web Tech, Jennifer Szabo, o stworzenie platformy internetowej i nauczenie go, jak publikować jego Syndic Literary Journal.

Do chwili obecnej – sierpień 2010 – sierpień 2022 – ukazało się 50 numerów syndyckich zawierających łącznie ponad 2000 rozdziałów literackich.

Rozdziały te zawierają poezję, dzieła sztuki, piosenki, opowiadania, komentarze, narracje, eseje, występy muzyczne, fotografie, sztuki jednoaktowe itp. – wszystkie stworzone przez autorów/artystów z całego świata.

Syndic Literary Journal to „praca miłości” i nie zawiera reklam. Wszystkie koszty ponosi wydawca, LeRoy Chatfield, a wszystkie usługi wsparcia technicznego zapewniła pro-bono projektantka Web Tech, Jennifer Szabo.

Dziękujemy za zainteresowanie Syndic Literary Journal.

LeRoy Chatfield, wydawca
więcej: 
LeRoy

William Wolak, Master of Collage - The Fictional Café

Bill Wolak (USA) – jest poetą, który mieszka w New Jersey i uczy kreatywnego pisania na William Paterson University. Opublikował trzynaście tomów poezji. Jego twórczość ukazała się w ponad stu czasopismach: The Sufi Journal, Basalt, Visions International, World Poetry Journal i Atlanta Review. Poeta otrzymał kilka stypendiów National Endowment  for  Humanities oraz dwa stypendia  Fulbright-Hays na studia i podróże po Indiach.

         Niebem perły jest morze

za późno już dla mnie

martwić się ambiwalencją,

miłość spaliła mój dom

na ziemi

jednym spojrzeniem.

Więc nie proś mnie o zapamiętanie

czasu zanim cię spotkałem

ponieważ teraz jestem jak perła

którą może tylko smakować morze.

Kiedyś byłem tylko małym strumieniem

spływając do rzeki.

W tobie stałem się

niezgłębionym oceanem.

Kiedyś byłem pyłem

tęskniąc za pocałunkami.

Dotykając twoich ust

jak nagi wiatr

nagle dotykam wszystkiego naraz.

Przekład z angielskiego: Danuta Bartosz

Bill Wolak (USA) – is a poet who lives in New Jersey and teaches Creative Writing at William Paterson University. He has published thirteenth collection of poetry. His poetry has appeared in over a hundred magazines. His translations have appeared in such magazines as The Sufi Journal, Basalt, Visions International, World Poetry Journal, and Atlanta Review. Mr. Wolak has been awarded several National Endowment for the Humanities scholarships and two Fulbright-Hays scholarships to study and travel in India.

         A pearl that can only taste the sea

It’s too late for me

to worry about ambivalence,

love burned my house

to the ground

with a single glance.

So don’t ask me to remember

the time before I met you,

because now I’m like a pearl

that can only taste the sea.

Once I was only a tiny stream

trickling into a river.

Inside you, I became

an unfathomable ocean.

Once I was dust

yearning for kisses.

After your lips,

I’m the wind’s nakedness

touching everywhere at once.

db