Nie żyje Alaksander Nawrocki – poeta, animator kultury, wydawca…

1 maja 2022 odszedł w wieku 82 lat nasz kolega –  poeta, wyjątkowo aktywny działacz kultury, wydawca… 
Msza święta za śp. Aleksandra Nawrockiego odprawiona zostanie 9 maja 2022 roku o godzinie 12.30 w kościele św. Augustyna, ul. Nowolipki 18,  po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach do grobu rodzinnego
.nawrocki pozegnanieNa Portalu Literaci .eu  dzisiaj czytamy:

„Tak wiele dobrego czynił dla nas, wspierany przez swoją ukochaną Żonę Basię. Łączył za pośrednictwem Poezji-dzisiaj, Światowego Dnia Poezji, Festiwalu Poezji Słowiańskiej… z poezją całego świata. Wspierał w podążaniu za naszą literacką wrażliwością. Rozmawialiśmy szeroko, szeroko – tematycznie i emocjonalnie. Zawsze zachowując odpowiedni dystans do odczytu społecznego i prywatności odczuć.”.

Smutna wiadomość.
Aleksandra poznałam w 2012 roku na festiwalu w Strudze (Macedonia). Poźniej bywałam na festiwalach poezji słowiańskiej, które co roku organizował  w Warszawie. Zamieszczał nasze wiersze w magazynie „Poezja dzisiaj”. i „LiryDram”..
Szkoda, zmarł WIELKI CZŁOWIEK.. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Danuta Bartosz
Biogram Aleksandra Nawrockiego na bazie Wikipedii:
:
Edukcja:
Absolwent Szkoły Podstawowej w Bartnikach i Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu (1960). Następnie ukończył filologię polską i węgierską (1966) oraz etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również filozofię, socjologię, historię i archeologię. Studia pogłębiał za granicą: m.in. na Węgrzech i w Rumunii. Uczęszczał na wykłady z filozofii prowadzone przez Leszka Kołakowskiego. Jako pierwszy w świecie obronił pracę magisterską o poezji Czesława Miłosza 1967).

Twórczość: 

Debiutował wierszami w r. 1965 u Stanisława Grochowiaka w miesięczniku „Kultura”. W 1966 r. wydał zbiór wierszy „Rdzawe owoce”, dobrze przyjęty przez krytykę. Jest autorem 26 książek, w tym 18 tomów wierszy, 20 tomów wyborów wierszy oraz prozy wydanych za granicą, dwóch  tomów opowiadań, powieści „Cień jego anioła”, książki popularnonaukowej o szamanizmie syberyjskim, książki reportażowej „Jak zamordowano Imre Nagya” (powstanie węgierskie 1956r.) i razem z żoną Barbarą zbioru reportaży o Syberii Jakucja i ja. Tłumaczył z literatur: rosyjskiej, bułgarskiej, rumuńskiej, ukraińskiej, serbskiej, węgierskiej, fińskiej, angielskiej, francuskiej.

Festiwale: 

Uczestnik wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali literackich: Struga (Macedonia), Warna (Bułgaria), Belgrad, Izmir (Turcja), Kair, Tver (Rosja), Kijów, Ryga, Wilno, Bonn, Londyn.

Autor i Wydawca: Od roku 1992 właściciel Wydawnictwa Książkowego IBiS, od roku 1998 redaktor naczelny pisma „Poezja dzisiaj”, w latach 2013 – 2018 wydawca kwartalnika „LiryDram”. Wydawał głównie literaturę współczesną: polską i zagraniczną, w tym antologie poetyckie: grecka, hiszpańska, węgierska, fińska, rosyjska, ukraińska. Autor i wydawca dzieła Poezja Polska – Antologia Tysiąclecia (3 tomy, 275 poetów, od „Bogurodzicy” do dzisiaj, str. 1800). Współredaktor dwujęzycznej antologii poezji polskiej, wydanej w Rosji w serii „Iz wieka w wiek”, prezentującej antologie poetyckie 14 krajów słowiańskich.

Animator kultury, organizator spotkań festiwalowych: 

Od r. 2001 organizator Światowych Dni Poezji UNESCO, na których wybitnym poetom polskim, niestandardowym, wręczano Nagrodę „Laur UNESCO”, a zagranicznym Nagrodę „Poezji dzisiaj”, pieniężna, za przekłady poezji polskiej. Wydarzenie trwało 100 dni – zaczynając się w Warszawie, potem w całym kraju oraz w Bonn i Londynie, a zakończenie było w Wilnie. Od 2008 roku organizował Festiwale Poezji Słowiańskiej.

Od 18 lat współorganizator Warszawskiej Jesieni Poezji. Dzięki jego staraniom powstał w Ciechanowie Oddział Związku Literatów Polskich. Opublikował ponad dwadzieścia tomów tłumaczeń z literatury węgierskiej, rumuńskiej, bułgarskiej rosyjskiej, fińskiej.

Nagrody, odznaczenia: 

Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Uhonorowany wysokimi odznaczeniami przez czterech prezydentów: R.P., Republiki Czeskiej, Węgierskiej i Republiki Jakuckiej. Łącznie laureat 22 prestiżowych nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych. W 2004 r. otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza. W 2019 roku otrzymał nagrodę „Love of Nature” European Academy of Sciences and Letters.

db