Pierwsza obcojęzyczna książka Piotra Prokopiaka

W styczniu tego roku twórczy dorobek ukraińskiej pisarki, tłumaczki z języka polskiego Switłany Bresławskiej zasilił się jeszcze jedną książką tłumaczeń „На межі непривітного світу”(„Na granicy przed niechcianym światem”). Są to wyjątkowe poetyckie i prozatorskie utwory członka ZLP, badacza twórczości Brunona Schulza – pisarza Piotra Prokopiaka.

Pomimo pewnej dozy pesymizmu zaprawionego sceptycyzmem, poetyckie i prozatorskie utwory Piotra Prokopiaka ‒ pisarza z województwa zachodniopomorskiego, wyróżniają się oryginalnością myśli oraz filozoficznym spojrzeniem na  świat i  człowieka. Semiotyczna obrazowość, symbolizm, głęboka intelektualna postawa, mistrzowski opis odczuć-wszystko to charakteryzuje autora, jako przedstawiciela europejskiej szkoły literackiego modernizmu. Nie są to utwory dla przeciętnego, statystycznego czytelnika. Aby zrozumieć sens i głębię każdej myśli, trzeba umieć czytać pomiędzy wersami, a także posiadać odpowiedni poziom intelektualny. Prezentowane utwory wymagają wnikliwego namysłu i interpretacji. Wybór poezji i prozy Piotra Prokopiaka „Na granicy przed niechcianym światem” w przekładzie na język ukraiński ‒ to pierwsza obcojęzyczna książka tego autora.

Danuta Bartosz