Zapraszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Wielkopolskiego Oddziału ZLP

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich z siedzibą w Kaliszu zgodnie z przepisami Statutu w części  X. ODDZIAŁY ZWIĄZKU informuje, że
w sobotę 23 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.30 odbędzie się

Zebranie Nadzwyczajne Wielkopolskiego Oddziału ZLP

w celu przyjęcia sprawozdania Prezesa WO ZLP, w tym uzupełnienie składu osobowego członków Zarządu.

Miejsce zebrania to Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul Łazienna 6. Parter, salka restauracji.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków WO ZLP:

Otwarcie zebrania.

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  3. Przedstawienie propozycji zmian oraz kryteriach wyboru, dyskusja.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    –  sprawozdania Prezesa WO ZLP i uzupełnienia składu osobowego Zarządu
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu o godz. 13:00  bez względu na liczbę członków. Dopuszcza się możliwość wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, złożonego przed lub w toku posiedzenia.

Za Zarząd

– wiceprezes Urszula Zybura 

db