Legendarny bard Stanisław Klawe i poezja Marka Wołyńskiego w audycji Marii Duszki i Piotra Spottka