Spotkanie noworoczne. XXV Aforystykon

Serdecznie zapraszamy
członków Wielkopolskiego Oddziału
Związku Literatów Polskich i Klubu Aforystów przy WO ZLP
 na SPOTKANIE NOWOROCZNE
oraz
JUBILEUSZ 25-LECIA AFORYSTYKONU,
które odbędą się w środę 12 stycznia 2022 roku o godzinie 12.30
w siedzibie WO ZLP w budynku Książnicy Pedagogicznej
w Kaliszu, ul. Południowa 62 − wjazd od ul. Kordeckiego 16.
W programie:
SPOTKANIE NOWOROCZNE, kawa, słodycze. JUBILEUSZ 20-LECIA AFORYSTYKONU. Urszula Zybura − kilka słów o historii Aforystykonu,
Prezentacja antologii „VI Po-tyczki Aforystów”. Promocja książki wydanej w alfabecie Braille`a „Wieża Babel − słowa na dotyk” − utwory poetów WO ZLP. Promocja kwartalnika „Wielkopolski Widnokrąg”. Oprawa muzyczna – Alina i Krzysztof Galasowie, piosenka poetycka.

wiceprezes Urszula Zybura