Jerzy Grupiński prezentuje kolejny Protokół kulturalny nr 79…

Protokół kulturalny nr 79

PROTOKÓŁ KULTURALNY

KWARTALNIK KULTURALNY POD REDAKCJĄ JERZEGO GRUPIŃSKIEGO. WITRYNA PREZENTACYJNA CZASOPISMA I KLUBU LITERACKIEGO „DĄBRÓWKA”